Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Vecpilsētas laukums 3c,
Jēkabpils, LV - 5201
NMR kods 90009232322
A/S „SWEDBANK”
Konts: LV31HABA0551028081929
Kods: HABALV22
Šodien ir: 22.01.2019.
KONTAKTIDARBALAIKSPAKALPOJUMILIETOŠANAS NOTEIKUMI
JAUNUMI
NOTIKUMI
GRĀMATU JAUNUMI
IESAKĀM!
FILMAS ABONEMENTĀ
J.KALNIŅA DĀVINĀJUMS
PAR BIBLIOTĒKU
DARBĪBAS VIRZIENI
Ceļojošās izstādes
BIBLIOTĒKAS VĒSTURE
PUBLIKĀCIJAS
VIDEO/AUDIO
JĒKABPILS GODA GRĀMATA
NOVADPĒTNIECĪBA
Bibliogrāfiskie rādītāji
Ievērojami cilvēki
Digitālās kolekcijas
Mūsu novadnieki
Tematiskās mapes
MŪSU DRAUGI
VIESU GRĀMATA
E-kursi
E-JĒKABPILS
NODERĪGI PORTĀLI
DATUBĀZES
PATEICAMIES!
LAPAS KARTE
Grāmatu
Patversme
 
    DARBĪBAS VIRZIENI 
 
BIBLIOTĒKAS MISIJA:
 
nodrošināt Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem universālo informācijas pakalpojumu, vienlīdzīgas iespējas piekļūt informācijai, līdzvērtīgu un kvalitatīvu piekļuvi informācijas resursiem, sniegt ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, veicināt iedzīvotāju izglītības un zināšanu atbilstību darba tirgum un veidojošās informācijas sabiedrības prasībām.
  
DARBĪBAS MĒRĶI:
Ø       Radīt Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi;
Ø       Iekļauties Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā;
Ø       Saglabāt un nodrošināt pieeju vietējiem kultūras resursiem;
Ø      Nodrošinot ikviena indivīda piekļuvi informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (IKT), informācijai un informācijas resursiem, veicināt viņu dzīves kvalitātes celšanos;
Ø      Padarīt bibliotēku aicinošāku sociāli atstumtajām iedzīvotāju grupām, veicināt IKT izmantošanu šīs iedzīvotāju grupas vidū, līdz ar to veicināt to iekļaušanos informācijas sabiedrībā;
Ø       Nodrošināt atbalstu formālās un neformālās izglītības iegūšanai mūža garumā;
Ø      Attīstīt bibliotēku par e-pakalpojumu publisku saņemšanas vietu, līdztekus nodrošinot konsultatīvu atbalstu pakalpojuma lietošanai.

 Uz sākumu