Darba laika izmaiņas gadumijā
JANVARIS 2022 / Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā.
16.12. 18.00 /Jēkaba vakari / Kultūrvēsture. Tapusi grāmata par Latgales fotogrāfiem.
DECEMBRIS / Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā
Bibliotēkas lietošanas noteikumi no 15.novembra
Trigger the fancybox