Iepazīstam Latvijas digitālos resursus / Family Time

Iepazīstam Latvijas digitālos resursus / Family Time

Kategorija: Bērniem un jauniešiem Interreg 4. Novembris 2020 10:45 3813x

Latvijas svētku mēnesī izmantojām Latvijas digitālos resursus. Izmēģinājām, kā dators runā latviešu valodā, pārvērtām audio failus tekstā, kā arī mēģinājām tulkot tos no latviešu uz lietuviešu valodu.


Tiek rīkots Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansēta projekta “LLI-422 Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” ietvaros. 

Radoši-izzinoša nodarbība “Latvijas digitālie resursi”

Trigger the fancybox