Projekta HOME LLI-422 atklāšana

Projekta HOME LLI-422 atklāšana "Bibliotēka mainās" fotomirkļos

Kategorija: Bērniem un jauniešiem Interreg 14. Oktobris 2020 18:38 220x

2020.gada 14.oktobrī, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā norisinājās Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “LLI-422 Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” atklāšana.

Pulcēšanās ierobežojumu dēļ pasākumā klātienē piedalijās ierobežots skaits cilvēku. Lai apzinātu plašāku auditoriju pasākums tika raidīts tiešraidē Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Facebook profilā.

Ar projektu, tā norisi, plānotajām aktivitātēm un iesaistīšanās iespējām ikvienu iepazīstināja Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Višņevska. Noslēgumā klātesošie varēja iepazīties ar šobrīd projektā iegūtajām rotaļlietām, galda spēlēm, ierakstu diskiem un iemēģināt prasmes galda hokeja spēlē.

Projekta aktivitātēm seko līdzi: https://www.jpb.lv/lv/interreg/


Aktivitātes tiek rīkotas Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansēta projekta “LLI-422 Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” ietvaros.

Projekta HOME LLI-422 atklāšana "Bibliotēka mainās"

Trigger the fancybox