Izstāde

Izstāde "Latgales artilērijas pulks mūsu albumos"

Kategorija: Jaunumi Izstāde 10. Novembris 2020 13:13 139x

No 10. novembra līdz 10. decembrim Jēkabpils pilsētas bibliotēkā.

Izstādē apskatāmas fotogrāfijas par Latgales artilērijas pulka darbību Krustpilī no Sarmītes Ozoliņas, Daiņa Ormaņa, Jāņa Zepa kolekcijām un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājuma.

Latgales artilērijas pulks dibināts 1919. gadā, bet no 1921. gada novembra līdz 1939. gada beigām pulks mitinājās Krustpils pilī. Pulks pirmās Latvijas brīvvalsts laikā bija viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas sekmēja Krustpils pilsētas atdzimšanu un attīstību pēc Pirmā pasaules kara nodarītajiem postījumiem. Pulka pārstāvji paralēli saviem tiešajiem dienesta pienākumiem aktīvi piedalījās Latvijas armijas Krustpils garnizona sabiedriskās dzīves veidošanā. #Latvijai102

Trigger the fancybox