Tapusi stāstniecības tradīcijām veltīta publikācija

Tapusi stāstniecības tradīcijām veltīta publikācija

Kategorija: Jaunumi Stāstu bibliotēka 25. Aprīlis 2021 16:37 250x

Atzīmējot Pasaules grāmatu un autortiesību dienu, 23. aprīlī notika elektroniskā rakstu krājuma „Vietu, lietu un cilvēku stāsti” atklāšanas svētki. Jaunās publikācijas mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju atpazīstamību Latvijā un stiprināt to lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un kultūrtelpas bagātināšanā.

Krājumu veido III Latvijas stāstnieku konferences „Stāsti par vietām, lietām un cilvēkiem” nolasītie ziņojumi, kuri pārtapuši rakstos. Rakstos apkopota Latvijas stāstnieku, naratīvu un stāstniecības procesu pētnieku pieredze, analizējot stāstniecības lomu individuālo prasmju izkopšanā un kopienu attīstībā. Izdevumā arī sniegti ieteikumi stāstniekiem un stāstu pasākumu rīkotājiem, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar kopienu un stiprināt turpmāku tradīciju attīstību Latvijas kultūrtelpā. Krājumā iekļauta arī Zviedrijas pieredze sava teiku mantojuma iedzīvināšanā vietējā kopienā un plašākā pasaulē. 

Rakstu krājums brīvpieejā lasāms ŠEIT

“Tapusī publikācija ir refleksijas par stāstiem un stāstniekiem. Tā aicina no vairākiem skatu punktiem palūkoties uz vietu, lietu un cilvēku attiecībām, to atspoguļojumu stāstos un pašam kļūt par stāstnieka ceļa gājēju ar saviem stāstiem. Lai prieks pašam un apkārtējā kultūrtelpa bagāta ar visdažādākajām valodas izpausmēm, kas rosina pašizteiksmi un jaunu radošuma lauku atklāšanu,” norāda Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle un krājuma sastādītāja Māra Mellēna.

#StāstuBibliotēkas #UNESCO #LNK (https://www.unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/tapusi-stastniecibas-tradicijam-veltita-publikacija/)

Trigger the fancybox