JĒKABA VAKARI. Barikādes. Daigas Kalniņas redzējums.
Tikšanās pie izstāde
VIDEO IERAKSTS.
Izstāde “1991. gads. Barikādes. Daiņa Ormaņa redzējums”
Bibliotēkas lietošanas noteikumi no 12.janvāra
Trigger the fancybox