1941.gads. Represijas Jēkabpilī
Tematiska pēcpusdiena par 1941.gada represijām Jēkabpilī
Bibliotekārā stunda
Rakstniekam Vilim Mihalovskim (Sauleskalnam) - 100
Tematiska pēcpusdiena par Pēteri Liepiņu
Trigger the fancybox