Laika un cilvēku vēstījums - Lūcijas Ķuzānes grāmatā

Laika un cilvēku vēstījums - Lūcijas Ķuzānes grāmatā "Līdz mājām pietrūka dažu soļu"

14. Jūnijs 2010 17:28 26888x

14.jūnijā Krustpils Kultūras namā savu ceļu pie lasītājiem uzsāka Lūcijas Ķuzānes grāmata „Līdz mājām pietrūka dažu soļu”.               

Ikviens novads vai pilsēta ir tik paliekošs vēsturē, cik bagāti, saistoši, pieejami ir pierakstītie, savāktie, saglabātie, dokumentētie materiāli, uzrakstītās un izdotās grāmatas par katras vietas notikumiem un cilvēkiem, kā arī izdošanu piedzīvojušie pašu novadnieku darbi.

Šajā vasarā mūsu pilsētas literāri - vēsturiskā bibliogrāfija papildinājusies ar divām grāmatām, kuru atvēršanas svētki jūnijā un jūlijā saistīja ne tikai jēkabpiliešu, bet arī tālāku ciemiņu uzmanību.

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbinieku sagatavotā vēstījumā izdzīvojām uz Sibīriju izsūtītā Osvalda Geistarta domu un dienu mirkļus viņa rakstītajās vēstulēs Latgales meitenei Monikai. Šis cauri laikiem un stindzinošajiem Sibīrijas sniegiem iznestais mīlestības stāsts nu grāmatas lappusēs vēstīs par ilgām pēc Latvijas, pēc patiesas draudzības un jūtām.

Varam tikai apbrīnot to gara spēku, kas izsūtījumu pārcietušajiem liek joprojām saglabāt staltu stāju, labu atmiņu un možu garu, par ko pārliecinājāmies, ieklausoties Osvalda Geistarta dzīvesbiedres Elzas Geistartes runātajā Ārijas Elksnes dzejolī.

Grāmatā arī nodaļa par represētās jēkabpilietes Ludmilas Places likteni.

Šo grāmatu rakstniece Lūcija Ķuzāne veltījusi padomju varas represijās cietušo piemiņai un Latvijas neatkarības atjaunošanas divdesmitajai gadadienai, represētie to saņēma kā dāvinājumu.  

Foto: Jānis Lācis.

Trigger the fancybox