Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

Lasīšanas veicināšanas mērķprogramma darbojas Latvijā jau kopš 2002. gada. Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra
iniciatīva, ko finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija un vietējās pašvaldības.
Programmā ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie.

Pasākuma rezultāts - Bērnos tiek veicināta lasītprasme, iepazītas jaunākās grāmatas – latviešu un citu valstu autoru darbi. Lasītājos tiek attīstīta spēja spriest un vērtēt izlasīto. Vecāku iesaistīšanās grāmatu lasīšanā un vērtēšanā ir labs piemērs bērniem draudzībai ar grāmatu, veicina dialogu starp paaudzēm.

PASĀKUMA PROGRAMMA

Aktivitāšu sestdienas “Burtu burziņš”

Aktivitāšu cikls pirmskolas bērniem – bibliotēkas apmeklētājiem kopā arvecākiem. Mazos lasītājus apmeklējuma laikā iepazīstina ar kādu no
burtiem.Dalībniekus gaida dažādas aktivitātes, interesanti materiāli līdzi ņemšanai un negaidīti pārsteigumi.

Pasākuma rezultāts - Pirmskolas vecuma bērnos tiek radīta interese par lasīšanu un grāmatām, vēlme apmeklēt bibliotēku.

PASĀKUMA PROGRAMMA

Bibliotekārā stunda "Iepazīšanās ar bibliotēku"

Bērni un jaunieši tiek iepazīstināti ar Bērnu literatūras nodaļas pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību, grāmatu un žurnālu krājumu, tā izkārtojuma pamatprincipiem plauktos, darbu ar datoriem, pieejamām galda spēlēm, rīkotajiem pasākumiem un izstādēm.
Tiek stāstīts arī par bibliotekāra profesiju.

Pasākuma rezultāts - Bibliotekārās stundas laikā apmeklētāji gūst priekšstatu par bibliotēku kā vietu, kur var saņemt mācībām un savām interesēm nepieciešamo informāciju un saistošu lasāmvielu, kā arī izmantot bibliotēku kā vietu, kur lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku.

PASĀKUMA PROGRAMMA

Izzinoša spēle vasaras brīvdienās “Lielā vasaras punktu spēle”

Programma “Vasaras lielo punktu spēle” bērnu ieinteresēšanai arī vasarā apmeklēt bibliotēku.Katram mēnesim ir sava tēma. Spēles laikā apmeklētāji krāj punktus.
Spēlētājam jāveic trīs uzdevumi – lasītavas viktorīna, datorlasītavas uzdevums un kāda, pavisam vienkārša fiziska aktivitāte.
Atkarībā no uzdevuma pareizas atbildes un veiksmes, dalībnieks saņem lielāku vai mazāku punktu skaitu. Atbilstoši punktu skaitam, labākie
saņem pārsteiguma balvas!

Pasākuma rezultāts - Meklējot atbildes, bērni iemācās atrast informāciju enciklopēdijās un internetā, orientēties kartē. Veiksme fiziskās aktivitātēs rada sacensības garu un vēlmi atnākt atkal rīt.

PASĀKUMA PROGRAMMA

Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”

Gudrais putns Pūce katru ceturtdienu bibliotēkā aicina uz dažādu veidu mīklu minēšanu, uzdevumu risināšanu, kā arī piedalīšanos radošajās
darbnīcās. Aprīļa beigās – noslēguma nodarbībā čaklākie dalībnieki saņempārsteiguma balvas.

Pasākuma rezultāts - Bērnos veidojas priekšstats par bibliotēku kā vietu, kur saturīgi pavadīt laiku, pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt kaut ko jaunu. Darbojoties radošajās darbnīcās, tiek izkoptas prasmes radīt kādu interesantu darbiņu savām rokām, rosināta fantāzija radīt un īstenot
savas idejas.

PASĀKUMA PROGRAMMA

Gada lasītāju konkurss “Zvaigžņu lasītāji”

Gada garumā ik mēnesi, uzskaitot izlasītās grāmatas un žurnālus, tiek noteikti mēneša čaklākie lasītāji. Decembrī visčaklākie lasītāji tiekas noslēguma pasākumā, lai spēlētu literāras spēles par gada populārākajām grāmatām un saņemtu nopelnītās balvas.

Pasākuma rezultāts - Bērni regulārāk apmeklē bibliotēku. Rodas motivācija vairāk izlasīt un interesēties par jaunāko literatūru.

PASĀKUMA PROGRAMMA

 

 

Trigger the fancybox