Bibliotēka piedāvā ceļojošās izstādes skolām un iestādēm, kā arī iespējams pieteikt izvietot izstādes dažādu pasākumu laikā. Izstādes var pasūtīt pa tālruni 65236647 vai e-pastu jpb.biblio@zednet.lv 

Izstāde “Bagāts un radošs mūžs” Jēkabpilietim, aktierim un režisoram Vilim Segliņam – 130

Izstādi veido muzeju un arhīvu materiāli, bibliotēkā pieejamā literatūra par latviešu teātra un kino vēsturi, Viļa Segliņa un viņa laikabiedru – ievērojamu režisoru un aktieru portreti, izrāžu afišu un scenogrāfiju attēli, teātra izrāžu recenzijas. 

Izstāde izveidota 2012.gadā.

Daiņa Ormaņa fotoizstāde „Ieejot brīvestībā. Tautfrontiskie notikumi fotoattēlos”

Fotogrāfs, jēkabpilietis Dainis Ormanis aktīvi piedalījies gandrīz visos Latvijai nozīmīgos pasākumos, iemūžinot tos fotogrāfijās. Laika gaitā izveidojusies ievērojama vēsturisko fotogrāfiju kolekcija. Daļa no tās izmantota, veidojot fotokolāžu izstādi „Ieejot brīvestībā. Tautfrontiskie notikumi fotoattēlos”.

Izstāde izveidota 2013.gadā.

Izstāde “Un līdz pašam vecumam Es būšu tas pats…” /veltīta Goda prāvesta Mārtiņa Kārtiņa 150 gadu jubilejai/

Izstādes ekspozīciju veido dažādu laiku publikācijas par Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas prāvesta Mārtiņa Kārtiņa darbību, attēli, fotogrāfijas un draudžu dokumenti. Izstādes veidošanā izmantoti Jēkabpils Ev.-lut. baznīcas draudzes un Jaunjelgavas Mārtiņa Baltās baznīcas draudzes arhīva materiāli.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Biedrību Jēkabpils mantojums 2016.gadā.

Izstāde “Jēkabpils – Krustpils tiltam – 80” (1936-2016) /tilts fotogrāfijās, atmiņās, stāstos/

Izstādi veido materiāli no Valsts Dzelzceļu izdevniecībā 1937.gadā izdotās grāmatas “Krustpils – Jēkabpils Daugavas tilta būve”, vēsturiskas fotogrāfijas par tilta celšanas, atklāšanas un bojāejas gaitu, preses publikācijas, jēkabpiliešu atmiņas un stāsti.

Izstāde izveidota 2016.gadā.

Izstāde “Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…”

Novadpētniecības materiālu izstādē apskatāmas senas fotogrāfijas, dokumenti, apraksti un atmiņu stāsti par seno Jēkabpils vēsturisko centru – laukumu pie Svētā Gara pareizticīgo baznīcas, kas ir vēstures notikumiem bagāta vieta.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Biedrību Jēkabpils mantojums 2017.gadā.

Izstāde "Aizsargu organizācija Jēkabpilī"

Izstāde tika veidota, atzīmējot nozīmīgas kultūrvēsturiskas celtnes – Jēkabpils Tautas nama 80 gadu jubileju, to atklāja konferences “Jēkabpils Aizsargu namam – 80” laikā. 

Izstāde tapusi sadarbībā ar Biedrību Jēkabpils mantojums, Latvijas Kara muzeju un Jēkabpils Vēstures muzeju.

Izstāde sagatavota 2017.gadā.

Izstāde “Kad zirgs bija cilvēka spārni /Inga Ābele/”

Izstādi veido novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas novadpētniecības materiāli – fotogrāfijas, dokumenti, bukleti, seni priekšmeti.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Biedrību Jēkabpils mantojums 2018.gadā.

Trigger the fancybox