Ķuzāne, Lūcija.  "Sens, tik sens bij' tas laiks..."

[grāmatā izmantotas publikācijas no laikraksta "Brīvā Daugava"] / Lūcija Ķuzāne ; Ainas Karlsones vāku veidojums un zīmējumi. - [Jēkabpils] : [Jēkabpils pilsētas bibliotēka], 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 78 lpp. : il.

Jēkabpils (Latvija) - Vēsture.

Grāmatu skates "Latvijas simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā" nominants.

Grāmatā apkopoti raksti par Jēkabpils, agrāk Jēkabmiests, vēsturi no senākiem laikiem līdz pat 1940. gadam. Grāmatā jūtama rakstnieces mīlestība un lepnums par pilsētu, tās ļaudīm, senajām ēkām un notikumiem, kas risinājušies Jēkabmiestā - plostnieku un tirgotāju pilsētā.

 


Zimova, Zinovija.  "Vecticībnieki Jēkabpilī"

Cilvēki, gadi, notikumi : XIX-XXI gadsimts = Старообрядцы Екабпилса : люди, годы, события : XIX-XXI вв. / Zinovija Zimova ; [tulkojums latviešu valodā: Anita Grigaloviča ; latviešu teksta redakcija: Lūcija Ķuzāne]. - [Jēkabpils] : Jēkabpils pilsētas pašvaldība, [2016]. - 235, [4] lpp. : faksimili, il., portr. ; 31 cm. - Bibliogrāfija: [236.-237.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.

Vecticībnieki - Latvija - Vēsture - Jēkabpils.
Jēkabpils (Latvija) - Baznīcas vēsture.

Pirmizdevumu grāmata piedzīvoja 2003. gadā krievu valodā un arī tad tā bija veltījums tēvu un vectēvu piemiņai – “Tiem mūsu ļaudīm, kas no tāliem novadiem šurp nākuši, cēluši mājas un savus lūgšanu namus, sargājuši tos karu un izsūtījuma laikos, tā saglabājot savu ticību un priekšteču ticības piederību” (no 2003. gada grāmatas „Jēkabpils vecticībnieki. Cilvēki. Gadi. Notikumi. XIX – XXI gs.” Z. Zimovas priekšvārda).

Jaunais grāmatas izdevums ir papildināts gan ar vēstures faktiem, gan ar Jēkabpils vecticībnieku dzimtu pārstāvju stāstiem, kā arī fotogrāfijām. Tā vienlaikus ir arī Jēkabpils vēstures stāsts, jo vecticībnieki Jēkabpilī dzīvo kopš pilsētas pirmsākumiem. Dzimtu liktenis cieši savijies ar Jēkabpils 300 gadu vēsturi, latviešu, ebreju, baltvāciešu un citu tautību jēkabpiliešu un Lat­vijas likteņgaitām. Tās saturā, atšķirībā no 2003. gada izdevuma, ir iekļauts arī tulkojums latviešu valodā, ko nodrošinājusi Anita Grigaloviča. Latviešu teksta redaktore ir Lūcija Ķuzāne, bet krievu teksta korektore – Zinaīda Deine. Grāmatas veidošanas process noritēja ciešā sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku, un tās izdevējs ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība.


Šenberga, Ruta. "Cilvēku un māju likteņi"

Apceres un atmiņu stāsti : veltījums krustpiliešiem tuvumā un tālumā / Ruta Šenberga ; literārais redaktors Jānis Apīnis ; ievada autors Viesturs Zanders. - Rīga : Sava grāmata, 2018. - 470, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās, Rutas Šenbergas rakstu bibliogrāfiskais saraksts: 462.-466. lpp.        

1941. gada 14. jūnija deportācijas, Latvija, 1941 - Latvija - Krustpils novads (Jēkabpils). 1949. gada 25. marta deportācijas, Latvija, 1949 - Latvija - Krustpils novads (Jēkabpils). Deportētie - Latvija - Krustpils novads (Jēkabpils). Dzīvesstāsti - Latvija - Krustpils novads (Jēkabpils). Skolotāji - Latvija - Krustpils novads (Jēkabpils). Mācību iestādes - Latvija - Krustpils novads (Jēkabpils).

Krustpils (Jēkabpils, Latvija) - Vēsture. Krustpils (Jēkabpils, Latvija). Krustpils pagasts (Krustpils novads, Latvija). Biogrāfijas. Intervijas. Bibliogrāfijas.

Jēkabpils pilsētas bibliotēka organizēja grāmatas atvēršanas pasākumu, kas notika 2019. gada 22. martā Krustpils kultūras namā.

Grāmatā ievietotas agrāk novada laikrakstos publicētas, papildinātas un jaunas apceres par izcilām, interesantām un neparastām, taču mūsdienās joprojām maz zināmām vai pat nezināmām Krustpils puses personībām un dzimtām. Te atrodami raksti par latviešu leģionāriem, nepamatoti represētajiem cilvēkiem. Autore pavērusi mazāk zināmas novada vēstures lappuses un izsekojusi krustpiliešu gaitām tālu pasaulē. Ļoti vērtīgas, citur neatrodamas vēsturiskās liecības satur izcilāko krustpiliešu atmiņu stāsti.

Trigger the fancybox