Latvijas Nacionālā bibliotēka – Digitālā bibliotēka

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un citu atmiņas institūciju krājumu digitalizāciju, padarot tos pieejamus internetā. https://lndb.lv/

Latvijas kinohroniku kolekcija

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva digitālā krātuve ar visu arhīvā uzkrāto aptuveni 3000 nosaukumu lielo kinohroniku kolekciju, kas veidota laikposmā no 1910. gada līdz 1996. gadam. www.redzidzirdilatviju.lv

Nacionālā enciklopēdija

Paredzēta izmantošanai jebkuram interesentam izglītības un profesionālās darbības jomā vai gluži vienkārši – zināšanu paplašināšanai, jo enciklopēdija ir nozīmīgākais populārzinātniskais informācijas resurss latviešu valodā. https://enciklopedija.lv/

Latvijas Vēstnesis

Latvijas Republikas oficiāls periodisks elektroniskais izdevums, kas pieejams bez maksas. Tajā tiek publicēti normatīvie un citi tiesību akti un oficiālie paziņojumi. www.vestnesis.lv

Latvijas Republikas tiesību akti

Likumi.lv ir 2001. gadā izveidota tiesību aktu vietne, kurā tiek nodrošināta piekļuve sistematizētiem Latvijas Republikas tiesību aktiem www.likumi.lv

Nacionālais kino centrs piedāvā filmas.lv

Šeit ir visplašākā un precīzākā datu bāze par Latvijas filmām – sadaļā FILMU KATALOGS atrodamas ziņas par vairāk nekā 2700 filmām, kas uzņemtas Latvijā kopš 1920. gada. www.filmas.lv

Digitalizētie video un audio

Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls, kurā visiem Latvijas iedzīvotājiem bez maksas pieejami vēsturiski, informatīvi un izglītojoši materiāli par Latvijas sabiedriskajiem procesiem, ikdienu un kultūras vērtībām. www.diva.lv

Audio pasakas un raidījumi bērniem

Ikviens bērns un pieaugušais var dzirdēt savas iemīļotās pasakas internetā jebkurā brīdī. E-biblioteka.lv  ir apkopojusi  audio pasakas un raidījumus kas piejamas internetā latviešu valodā bez maksas. www.e-biblioteka.lv

Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas izstrādāto un apstiprināto terminu sakopojums, kuram pievienoti arī citi terminu krājumi. Tajā ievietoti 1 155 146 termini 6 valodās no vairākām terminu kolekcijām. http://termini.lza.lv/

Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca

Vārdnīca paredzēta plašam lietotāju lokam un aptver latviešu valodas leksiku kopumā, dažādus tās slāņus. Paredzētais apjoms – apmēram 60 000 šķirkļu, kas pakāpeniski, pa daļām tiek publicēti interneta vārdnīcā. http://www.tezaurs.lv

ONLEIHE: DIGITĀLĀ BIBLIOTĒKA Onleihe sistēma ir Gētes institūta bibliotēkas digitāls bezmaksas pakalpojums. Šis serviss Jums sniedz iespēju lietošanā uz ierobežotu laiku saņemt digitālus medijus kā e-grāmatas, e-audio vai e-avīzes. https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/bib/one.html 
ATVĒRTĀS PIEKĻUVES E-GRĀMATU PLATFORMA www.openresearchlibrary.org
OPEN BOOK PUBLISHERS: IZDEVUMI https://www.openbookpublishers.com/
OPEN ACESS E-BOOKS on JSTOR http://about.jstor.org/open-access?cid=eml_jb_OA_10_2016
FREE E-BOOKS by PROJECT GUTENBERG https://gutenberg.org/
EDP SCIENCES EDP Sciences piedāvā brīvpieeju fizikas, astronomijas, inženierijas, medicīnas, ķīmijas, datorzinātnes un matemātikas grāmatām un žurnāliem. https://www.edpsciences.org
UNIVERSITY OF MINNESOTA PRESS University of Minnesota Press piedāvā brīvpieeju sociālo un humanitāro zinātņu e-grāmatām. https://manifold.umn.edu/
DOAJ: Directory of Open Access Journals Brīvpieeja zinātniskajiem žurnāliem. https://doaj.org/
SPRINGER OPEN Pieejami gan žurnāli, gan grāmatas visās nozarēs. Pirms publicēšanas tiek izvērtēta darba kvalitāte. http://www.springeropen.com/journals
CORE CORE ir pasaulē lielākais atvērtās piekļuves rakstu apkopojums, kas nodrošina piekļuvi gandrīz 25 miljoniem bezmaksas pilnu tekstu publikāciju. https://core.ac.uk/
BRILL Brīva piekļuve 59 e-grāmatu kolekcijai, kas satur informāciju par epidēmijām, to ierobežošanas stratēģijām, mājmācību, tālmācību un reaģēšanu krīzes situācijās. https://www2.brill.com
SKAIDROJOŠĀ DAUDZNOZARU VĀRDNĪCA ANGĻU VALODĀ

http://www.dictionary.com/

ENCIKLOPĒDIJA “КРУГОСВЕТ” Universāla tiešsaistes enciklopēdija krievu valodā. http://www.krugosvet.ru
LIBKING Grāmatas krievu valodā. https://libking.ru/

 

Trigger the fancybox