"Stāstu bibliotēkas" tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijām veltītas aktivitātes. Viens no tīkla uzdevumiem ir veicināt neformālo izglītību kultūras mantojuma saglabāšanas jomā.

Kādi ir Jēkabpils pilsētas bibliotēkas ieguvumi? > Esam iedibinājuši savas stāstu pasākumu tradīcijas;
> Ir ņemta dalība un uzkrāta pieredze dažādās meistarklasēs gan Vasaras skolās, gan stāstnieku festivālos, gan konferencēs; > Ir notikuši vairāki stāstu pasākumi ar kultūrvēsturisku nozīmi;
> Bibliotēka tiek atpazīta kā “Stāstu bibliotēka”, un esamība šajā tīklā vieš lielāku uzticību gan stāstot stāstus, gan uzticot fotogrāfijās fiksētos stāstus; > Esam kļuvuši atpazīstami citu Latvijas bibliotēku vidū;

 

NOTIKUMI MŪSU BIBLIOTĒKĀ:

Trigger the fancybox