JĒKABPILS GODA PILSOŅI

2019.gads

Uldis Urtāns

Ārsts otolaringologs. Par nopelniem iedzīvotāju veselības aprūpē, ieguldījumu kultūrā, sabiedrisko aktivitāti, godā turot kristīgās un ģimeniskās vērtības 

 

Par Jēkabpils Goda pilsoni U.Urtānu

Leonīds Salcevičs

Ilgagdējs Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs, pilsētas domes deputāts. Par nopelniem Jēkabpils pilsētas attīstībā, ieguldījumu investīciju piesaistē, ilggadīgu, atbildīgu darbu sabiedrības labā, veicinot pilsētas atpazīstamību un izaugsmi  

 

Par Jēkabpils Goda pilsoni L.Salceviču

2018.gads

Aleksandrs Deinis

Jēkabpils 2. vidusskolas direktors. Par ieguldījumu izglītības attīstībā, sabiedrības integrēšanā un izaugsmes veicināšanā Jēkabpilī

2017.gads

Skaidrīte Pugača (1955-2023)

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāja, kordiriģente. Par mūža ieguldījumu latviešu kultūras vērtību un tradīciju kopšanā, izcilu pedagoģisko darbu un daudzpusīgu radošo devumu

Valda Pauniņa

Jēkabpils reģionālās slimnīcas vecmāte. Par mūža ieguldījumu, ilggadēju un profesionālu vecmātes darbu Jēkabpils slimnīcas Dzemdību nodaļā

2016.gads

Valdis Alksnītis (1941-2020)

Sportists, pasaules čempions svaru stieņa spiešanā guļus. Par sasniegumiem, mūža ieguldījumu sportā un aktīva dzīvesveida popularizēšanu

Modris Plāte

Jēkabpils Svētā Miķeļa evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs, aktīvs Atmodas darbinieks. Par ilggadēju kalpošanu Jēkabpils Svētā Miķeļa draudzē un kristīgās domas aktualizēšanu sabiedrībā

2015.gads

Anna Korņejeva

Mūzikas pedagoģe, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavierspēles skolotāja. Par izcilu pedagoģisko darbību, mūža ieguldījumu kultūrizglītībā, garīgo vērtību kopšanu un sakrālās mūzikas kultūras veicināšanu vietējā sabiedrībā

Ivans Lavrinovičs

SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes loceklis, direktora vietnieks pasažieru pārvadājumos. Par mūža ieguldījumu SIA "Jēkabpils autobusu parks" attīstībā un kvalitatīvu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā Jēkabpilī un ārpus tās

2014.gads

Mirdza Brikmane

Pensionēta ģimenes ārste, pediatre. Par mūža ieguldījumu veselības aprūpē, augstu morālu un ētisku attieksmi pret pacientiem un viņu vecākiem.

2013.gads

Ilmārs Knaģis (1926-2020)

Publicists, sabiedriskais darbinieks. Par ieguldījumu komunistiskā režīma represiju izpētē un nodarījumu publiskošanā.

Leone Pauniņa

Mūzikas skolotāja,Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore. Par mūža ieguldījumu jēkabpiliešu muzikālajā audzināšanā, kultūras dzīves bagātināšanā un sabiedrisko aktivitāti.

2012.gads

Dzintara Gavriloviča (1928-2019)

Skolotāja, Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja. Par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un sabiedriskajā darb

Antons Zazerskis (1926-2014)

Skolotājs, novadpētnieks, sabiedriskais darbinieks, pensionēts Krustpils pamatskolas direktors. Par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā, sabiedriskajā darbā un novada izpētē

2011.gads

Viesturs Skrodelis (1939-2020)

Ārsts,  SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” otorinolaringologs. Par mūža ieguldījumu veselības aprūpē, augsti morālu un ētisku attieksmi pret pacientiem

 Dokumentālā filma "Mēs jēkabpilieši. Antons Zvīdris un Viesturs Skrodelis"

Zigmunds Zemzars

AS „Komunālprojekts” Padomes priekšsēdētājs, AS "Komunālprojekts", Jēkabpils nodaļas vadītājs. Par augsti profesionālu mūža ieguldījumu Jēkabpils pilsētas attīstībā

Filma "Mēs jēkabpilieši. Būvnieki"

2010.gads

Jānis Amats (1935-2021)

Pensionēts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors, novadpētnieks. Par mūža ieguldījumu novada izpētē un Jēkabpils pilsētas kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzībā

2009.gads

Ilga Stare

Jēkabpils rajona Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Par mūža ieguldījumu un augsto profesionalitāti Jēkabpils Dzimtsarakstu nodaļas darbā

Adams Vitauts Sankausks (1939-2019)


SIA „VIADUKTS” valdes priekšsēdētājs. Par mūža ieguldījumu pilsētas attīstībā

 

Filma "Mēs jēkabpilieši. Būvnieki"

2008.gads

Gunārs Kiršbergs (1932-2023)

Ārsts, SIA „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca” neirologs. Par mūža ieguldījumu veselības aprūpē un augsti morālu un ētisku attieksmi pret pacientiem

Jānis Kikusts (1933-2013)

Būvkonstruktors, Gada jēkabpilietis un ilggadējs katoļu draudzes loceklis. Par mūža ieguldījumu un nesavtīgu darbu Krustpils katoļu draudzes dievnama celtniecībā

2007.gads

Egons Šapkins

Skolotājs. Par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un izglītības darbā Jēkabpilī

Antons Zvīdris

Ārsts, Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas Tuberkulozes nodaļas ārsts – rentgenologs. Par mūža ieguldījumu veselības aprūpē Jēkabpilī

 

Dokumentālā filma "Mēs jēkabpilieši. Antons Zvīdris un Viesturs Skrodelis"

2006.gads

Aina Ausma Karlsone (1935-2012)

Māksliniece. Par daudzpusīgu radošo devumu Jēkabpils kultūras dzīvē

 

Aina Karlsone. Hobiji. 2011.g. 5.janv. POK.lv YouTube.com

Valdis Sakars (1921-2017)

Skolotājs, mazpulku aktīvists. Par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un sabiedrisko aktivitāti Jēkabpilī

 

Dokumentālā īsfilma "Mēs jēkabpilieši. Valdis Sakars" 

2005.gads

Jānis Bratuškins (1945-2014)

Garīdznieks, Romas katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes, Jēkabpils dekanāta dekāns, Jēkabpils katoļu draudzes mācītājs. Par ilggadīgu kalpošanu Jēkabpilī baznīcas un sabiedrības labā.

Roberts Aišpurs (1939-2014)

Pedagogs, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors. Par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un izglītības darbā Jēkabpilī

2004.gads

Uldis Helmuts Putniņš (1936-2015)

SIA „Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājs

 

Trigger the fancybox