Mūsu adrese: 

Andeja Pormaļa iela 11,
Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

Kontaktinformācija:

Vadītāja: 29554991, 65237392
E-pasts: jpb@zednet.lv
Tālrunis uzziņām: 65231448, 20046578
E-pasts: jpb.info@zednet.lv


Vārds Amats E-pasta adrese Tālruņa numurs
Renāte Lenša Vadītāja 29554991, 65237392
Lietotāju apkalpošanas nodaļa
Līga Višņevska Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 65231448, 20046578
Ilze Korsaka Sistēmbibliotekāre Interneta un periodikas lasītavā 65231448, 20046578
Gunita Kārkliņa Bibliotekāre Abonementā 65231448, 20046578
Lilita Žikova Vecākā bibliotekāre 65231448, 20046578
Resursu un datu pārvaldības nodaļa (Pasta iela 39)
Gaida Mežance Resursu un datu pārvaldības nodaļas vadītāja 65236647
Madara Bicāne Redaktore 65236647
  Multimediju dizaina speciālists 29607214
Novadpētniecības lasītava
Anita Rubine Bibliogrāfe 65236647
Izstāžu un tikšanās zāle
Sandra Miņkova Bibliogrāfe 65236647
Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa
Valda Kļaviņa Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļas vadītāja 65236099
Dzintra Treikovska Vecākā bibliotekāre Lasītavā 65231376, 20046579
Dzintra Ģeidāne Bibliotekāre 65231376, 20046579
Ilona Kikuste Bibliotekāre Abonementā 65231376, 20046579
Trigger the fancybox