Esi reģistrēts lietotājs bibliotēkā un saņem iespēju ņemt grāmatas,  periodiskos izdevumus (žurnālus) un citus dokumentus  lasīšanai uz mājām.

Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jāatdod līdz bibliotēkas noteiktajam termiņam: 

 • Grāmatām – 30 dienas
 • Žurnāliem, nozaru literatūrai, paaugstināta pieprasījuma izdevumiem – 14 dienas

Enciklopēdijas, uzziņu literatūra pieejama darbam bibliotēkā uz vietas. Līdzi netiek izsniegti žurnālu pēdējie numuri.

Grāmatu rezervēšanu un izmantošanas termiņu pagarināšanu reģistrētie lietotāji, saņemot autorizācijas datus, var veikt attālināti ŠEIT , pa tālruni - 65231448, 20046578 vai e-pastu: jpb.abon@zednet.lv

(SBA) jeb bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu vai raksta kopiju saņemšanas iespēja. Pakalpojums nodrošina iespēju pasūtīt krājumā neesošus iespieddarbus no Jēkabpils reģiona bibliotēkām un Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Grāmatas pieprasījums tiek nodrošināts nedēļas laikā. Raksta kopiju ir iespējams saņemt 2-3 dienu laikā. Ja grāmatas tiek sūtīta no citas bibliotēkas izmantojot Latvijas pasta starpniecību, jāsedz pasta izdevumi.

Pēc vienošanās Jēkabpils pilsētas bibliotēka piedāvā saviem reģistrētajiem lasītājiem apkalpošanu mājās, ja to nav iespējams izdarīt sociālajam darbiniekam vai radiniekiem. Pieprasītās grāmatas tiek aiznestas lasītājam uz dzīvesvietu un veikta grāmatu apmaiņa. Šo pakalpojumu var saņemt 1x mēnesī.

Pakalpojumu var saņemt reģistrēti lietotāji, kuri saskārušies ar smagām, kustības traucējošām slimībām.

Grāmatu rezervēšanas un pieprasīšanas iespējas: elektroniski ŠEIT, pa tālruni - 65231448, 20046578 vai e-pastu: jpb.abon@zednet.lv

 • Abonētie preses izdevumi 2020.gadā - SKATĪT ŠEIT
 • Pieejamo preses izdevumu arhīvs - SKATĪT ŠEIT
 • Elektroniskā laikrakstu datu bāze - www.news.lv
 • Digitalizēti periodiskie izdevumi - www.periodika.lv

Lietotāju apkalpošanas nodaļā tiek nodrošināta iespēja saņemt informāciju un konsultācijas. Ir iespējams saņemt konsultācijas par:

 • Bibliotēku elektroniskajiem katalogiem un datubāzēm
 • Abonētajām datubāzēm, piemēram, Letonika, Ebsco, www.news.lv
 • Valstī pieejamajiem e-pakalpojumiem

Darbinieki sniedz dažāda veida uzziņas – adresālās, faktogrāfiskās, precizējošās, tematiskās, iesaka labākos risinājumus informācijas izguvē.

Lietotāju apmācībām var pieteikties individuāli vai grupās. Iespējams izvēlēties no bibliotēkas sagatavotajām  vai vērsties ar savu pieprasījumu.

Apmeklētājiem piedāvājam datorus un internetu. Interneta un datoru izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas datori pieejami reģistrētiem lietotājiem, piesakoties pie bibliotekāra.

Tiek piedāvāts:

 • Bzmaksas piekļuve internetam
 • Lietotāju apmācība darbam interneta vidē – informācijas meklēšana, komunikācija sociālajos tīklos, maksājumu veikšana u.c.
 • Piekļuve e-pakalpojumiem – maksājumi, deklarēšanās u.c.
 • Informācijas izdruka (maksas pakalpojums)
 • Konsultācijas darbā ar datortehniku
 • Skeneris individuālam darbam (bezmaksas)
 • Ir pieejams Wi-Fi bezvadu interneta tīkls

 Bezmaksas piekļuve Jēkabpils pilsētas bibliotēkā abonētajām datu bāzēm:

www.letonika.lv 

Datu bāze letonika.lv ir uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju. Tā pieejama no bibliotēkas tīklā esošajiem datoriem un arī attālināti, ja esi reģistrējies bibliotēkā. PAROLI pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji.

Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv

Latvijas periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums internetā.  Piedāvā publikācijas vairāk kā no 100 dažādiem laikrakstiem. Iespēja meklēt rakstus gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm līdz pat 20 gadus senā arhīvā. Pieejama no bibliotēkas. Pieslēdzies datu bāzei news.lv no bibliotēkas datoriem un lasi Latvijā izdotos laikrakstus!

EBSCOhost

Universāla pilnu tekstu publikāciju datu bāze. Tematiskais aptvērums: Humanitārās, sociālās, eksaktās un dabas zinātnēm ( politika, vēsture, psiholoģija, filozofija, ētika,  ģeogrāfija, bioloģija, ķīmija, matemātika, fizika u.c.

Tā pieejama no bibliotēkas tīklā esošajiem datoriem un arī attālināti, ja esi reģistrējies bibliotēkā. PAROLI pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji.

3td e-GRĀMATU bibliotēkawww.3td.lv   – inovatīvs pakalpojums e-grāmatu lasīšanai latviešu valodā

Piereģistrējies bibliotēkā, saņem autorizācijas datus un lasi jebkurā vietā un laikā.

Lasi arī www.gramatas.lndb.lv  

! Digitalizētajiem materiāliem, kuru publiskā piekļuve ir ierobežota no autortiesību puses, ir iespējams piekļūt no bibliotēkā esošajiem datoriem.

Bibliotēku tīkls dod iespēju ikvienam iedzīvotājam sev tuvākajā bibliotēkā brīvi iepazīties ar plašiem informācijas un kultūras resursiem, kuru izmantošanu ārpus bibliotēku tīkla ierobežo autortiesības. 

www.filmas.lv Nacionālā Kino centra un Kultūras informācijas sistēmu centra kopīgi veidotais portāls, kurš paver iespējas ceļojumam Latvijas filmu pasaulē.

 • Visplašākā un precīzākā datu bāze par Latvijas filmām sadaļā FILMU KATALOGS
 • Ziņas par vairāk nekā 2500 filmām, kas uzņemtas Latvijā
 • Gandrīz 100 no šīm filmām iespējams bez maksas noskatīties datorā bibliotēkā

www.diva.lvLatvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls, kurā pieejami Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio kultūrvēsturiskie video un audio ieraksti.

! Digitalizētos materiālus, kuru publiskā piekļuve ir ierobežota no autortiesību puses, iespējams noskatīties bibliotēkā

LNB Digitālās bibliotēkas kolekcijas - tiešsaistē pieejamas grāmatas un periodiskie izdevumi, kas iznākuši Latvijā un trimdā par visdažādākajām tēmām un sabiedriskajiem procesiem

! Digitalizētajiem materiāliem, kuru publiskā piekļuve ir ierobežota no autortiesību puses, ir iespējams piekļūt no bibliotēkā esošajiem datoriem.

Tiešsaistē pieejamas grāmatas un periodiskie izdevumi, kas iznākuši Latvijā un trimdā par visdažādākajām tēmām un sabiedriskajiem procesiem

! Digitalizētajiem materiāliem, kuru publiskā piekļuve ir ierobežota no autortiesību puses, ir iespējams piekļūt no bibliotēkā esošajiem datoriem.

Lietotāju apmācībām var pieteikties individuāli vai grupās. Iespējams izvēlēties no bibliotēkas sagatavotajām  vai vērsties ar savu pieprasījumu. 

“Bibliotēka e-vidē”

Informējoša stunda veltīta e-pakalpojumiem, ko piedāvā bibliotēka. Stundas laikā tiks apskatīts bibliotēkas elektroniskais katalogs un tā iespējas, gan datu bāzes un to attālinātā lietošana, gan e-pakalpojumi, ko piedāvā LNB (Latvijas Nacionālā bibliotēka). Tiks parādīti arī ilustratīvi piemēri, bet padziļinātajai šo pakalpojumu apguvei paredzētas citas stundas, kurās tie tiek aplūkoti atsevišķi. Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Mērķis – iepazīstināt auditoriju ar bibliotēkas pakalpojumiem, kas pieejami e-vidē un izmantojami attālināti, veicināt jaunu apmeklētāju piesaisti bibliotēkai.

“Kas ir bibliotēka un ko sevī slēpj bibliotekāra profesija”

Piedāvājums Karjeras dienu apmeklētājiem un citiem intersentiem. Stāstījums par to kāda ir bibliotekāra profesija, kādus pienākumus veic bibliotekārs, kāda ir mūsdienīga bibliotēka, kur var apgūt bibliotekāra profesiju. Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Mērķis – popularizēt bibliotēku un iepazīstināt ar bibliotekāra profesiju.

“Jēkabpils reģiona kopkatalogs, tā piedāvātas iespējas”

Nodarbības laikā tiks apskatītas e-kataloga, kurā iekļaujas arī Jēkabpils pilsētas bibliotēka, izmantošanas iespējas: literatūras meklēšana pēc noteikta kritērija vai tēmas; grāmatu pasūtīšana un rezervēšana; lasītāja konta aplūkošana un tajā atrodamā informācija; grāmatu termiņa pagarināšana. Bibliotekārās stundas ietvaros ir paredzēta arī praktisko uzdevumu veikšana. Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Mērķis – pilnveidots interesentu informācijas meklēšanas prasmes, popularizēt bibliotēkā esošos pakalpojumus un mudināt iepazīties ar bibliotēkā esošajiem izdevumiem pašiem.

“Datu bāzēs pieejamās informācijas un satura daudzveidība”

Nodarbības laikā interesenti tiks iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamajām abonētajām tiešsaistes datu bāzēm (letonika.lv; news.lv; EBSCO), 3td e-GRĀMATU bibliotēku un portāliem - filmas.lv, diva.lv. Stundas laikā interesenti iepazīsies ar datu bāzēs atrodamo informāciju un meklēšanas iespējām. Stundā ir paredzēts veikt praktiskos uzdevumus. Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Mērķis – veicināt datu bāzu izmantošanu un ieinteresētību to lietošanā, popularizēt bibliotēkās pieejamo elektroniskās informācijas lietošanu.

“Latvijas Nacionālā bibliotēka – iespēju daudzveidība informācijas meklēšanā”

Nodarbības laikā tiks apskatīts Valsts nozīmes kopkatalogs, informācijas resursu meklētājs PRIMO, Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka un tajā pieejamās kolekcijas un stāstīts par tajos atrodamo informāciju un pieejamajiem resursiem, kā arī iegūstamās informācijas izmantošanu mācību un studiju darbā. Stundā ir paredzēts veikt arī praktiskos uzdevumus. Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Mērķis – veicināt vecāko klašu skolēnos un studentos izpratni par informācijas meklēšanu, tās izguvi un pielietošanu mācību darbā. Popularizēt bibliotēku kā uzticamas informācijas meklēšnas vietu.

“Vārdnīcas un to noslēpumi”

Stundā tiks apskatīta Latviešu valodas vārdnīca un Kārļa Mīlenbaha devums latviešu valodas vārdnīcas tapšanā, ka būs kā ievads visam pārējam, kur tiks apskatītas dažādas vārdnīcas gan iespiestās, gan elektroniskās. Ar piemēriem tiks parādīts, cik dažādi var saprast vienu vārdu. Praktiskajā nodarbībā ir paredzēts darbs grupās, kurā tiks pielietotas gan papīra formāta, gan elektroniskās vārdnīcas. Pēc uzdevuma veikšanas abu veidu vārdnīcu priekšrocību, iekļautās informācijas un meklēšanas iespēju salīdzināšana. Stunda varētu būt aktuāla apmeklētājiem sākot no 7.klases. Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Mērķis – atgādināt par vārdnīcās pieejamo informāciju, veicināt to lietošanu, parādīt, cik dažādas vārdnīcas mēdz būt un rosināt to lietošanu mācību procesā. Popularizēt bibliotēkā pieejamās vārdnīcas, datu bāzi letonika.lv un citas elektroniskās vārdnīcas.

“Jēkabpils kultūrvēsturiskais mantojums Man un Tev”

Stunda veltīta Jēkabpilij un tās kultūrvēsturei. Tās laikā skolēni iepazīsies ar bibliotēkā esošajiem izdevumiem par Jēkabpili, Jēkabpils preses izdevumiem, vietējiem rakstniekiem un viņu grāmatām. Stundā ir iekļauts stāstījums par pilsētas vēsturi, kas tajā ir īpašs un saglabājams. Par katru tēmu ir arī nelieli jautājumi, lai palīdzētu noturēt uzmanību. Stundā ar dažādu jautājumu un arī uzdevuma izpildi tiek iesaistīti arī bērni.

Mērķis – popularizēt bibliotēkas novadpētniecības darbu, veicināt lepnumu par savu pilsētu un parādīt, ka katrs varbūt atbildīgs par savā pilsētā saglabājamajām vērtībām.

“Ieraugi stāstu savā dzīvē”

Stunda paredzēta jaunāko klašu skolēniem. Stundas laikā bērniem būs iespēja uzzināt par stāsta nozīmi katra dzīvē, klausīties stāstus, stāstīt pašiem savus stāstus. Stundas laikā tiks atpazītas stāstītprasmes, klausīšanās prasmes un trenētas uzstāšanās prasmes.

Mērķis – popularizēt bibliotēkas esamību UNESCO tīklā “Stāstu bibliotēkas”, veicnāt bērnu un jauniešu stāstītprasmi.

 

 

Trigger the fancybox