Esi reģistrēts lietotājs bibliotēkā un saņem iespēju ņemt grāmatas,  periodiskos izdevumus (žurnālus) un citus dokumentus  lasīšanai uz mājām.

Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jāatdod līdz bibliotēkas noteiktajam termiņam: 

 • Grāmatām – 30 dienas
 • Žurnāliem, nozaru literatūrai, paaugstināta pieprasījuma izdevumiem – 14 dienas

Enciklopēdijas, uzziņu literatūra pieejama darbam bibliotēkā uz vietas. Līdzi netiek izsniegti žurnālu pēdējie numuri.

Grāmatu rezervēšanu un izmantošanas termiņu pagarināšanu reģistrētie lietotāji, saņemot autorizācijas datus, var veikt attālināti ŠEIT , pa tālruni - 20046578 vai e-pastu: info.jpb@edu.jekabpils.lv 

(SBA) jeb bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu vai raksta kopiju saņemšanas iespēja. Pakalpojums nodrošina iespēju pasūtīt krājumā neesošus iespieddarbus no Jēkabpils reģiona bibliotēkām un Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Grāmatas pieprasījums tiek nodrošināts nedēļas laikā. Raksta kopiju ir iespējams saņemt 2-3 dienu laikā. Ja grāmatas tiek sūtīta no citas bibliotēkas izmantojot Latvijas pasta starpniecību, jāsedz pasta izdevumi.

Pēc vienošanās Jēkabpils pilsētas bibliotēka piedāvā saviem reģistrētajiem lasītājiem apkalpošanu mājās, ja to nav iespējams izdarīt sociālajam darbiniekam vai radiniekiem. Pieprasītās grāmatas tiek aiznestas lasītājam uz dzīvesvietu un veikta grāmatu apmaiņa. Šo pakalpojumu var saņemt 1x mēnesī.

Pakalpojumu var saņemt reģistrēti lietotāji, kuri saskārušies ar smagām, kustības traucējošām slimībām.

Grāmatu rezervēšanas un pieprasīšanas iespējas: elektroniski ŠEIT, pa tālruni - 20046578 vai e-pastu: info.jpb@edu.jekabpils.lv 

Lietotāju apkalpošanas nodaļā tiek nodrošināta iespēja saņemt informāciju un konsultācijas. Ir iespējams saņemt konsultācijas par:

 • Bibliotēku elektroniskajiem katalogiem un datubāzēm
 • Abonētajām datubāzēm, piemēram, Letonika, Ebsco, www.news.lv
 • Valstī pieejamajiem e-pakalpojumiem

Darbinieki sniedz dažāda veida uzziņas – adresālās, faktogrāfiskās, precizējošās, tematiskās, iesaka labākos risinājumus informācijas izguvē.

Lietotāju apmācībām var pieteikties individuāli vai grupās. Iespējams izvēlēties no bibliotēkas sagatavotajām  vai vērsties ar savu pieprasījumu.

Apmeklētājiem piedāvājam datorus un internetu. Interneta un datoru izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas datori pieejami reģistrētiem lietotājiem, piesakoties pie bibliotekāra.

Tiek piedāvāts:

 • Bezmaksas piekļuve internetam
 • Lietotāju apmācība darbam interneta vidē – informācijas meklēšana, komunikācija sociālajos tīklos, maksājumu veikšana u.c.
 • Piekļuve e-pakalpojumiem – maksājumi, deklarēšanās u.c.
 • Informācijas izdruka (maksas pakalpojums)
 • Konsultācijas darbā ar datortehniku
 • Skeneris individuālam darbam (bezmaksas)
 • Ir pieejams Wi-Fi bezvadu interneta tīkls

 Bezmaksas piekļuve Jēkabpils pilsētas bibliotēkā abonētajām datu bāzēm:

www.letonika.lv 

Datu bāze letonika.lv ir uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju. Tā pieejama no bibliotēkas tīklā esošajiem datoriem un arī attālināti, ja esi reģistrējies bibliotēkā. PAROLI pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji.

Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv

Latvijas periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums internetā.  Piedāvā publikācijas vairāk kā no 100 dažādiem laikrakstiem. Iespēja meklēt rakstus gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm līdz pat 20 gadus senā arhīvā. Pieejama no bibliotēkas. Pieslēdzies datu bāzei news.lv no bibliotēkas datoriem un lasi Latvijā izdotos laikrakstus!

EBSCOhost

Universāla pilnu tekstu publikāciju datu bāze. Tematiskais aptvērums: Humanitārās, sociālās, eksaktās un dabas zinātnēm ( politika, vēsture, psiholoģija, filozofija, ētika,  ģeogrāfija, bioloģija, ķīmija, matemātika, fizika u.c.

Tā pieejama no bibliotēkas tīklā esošajiem datoriem un arī attālināti, ja esi reģistrējies bibliotēkā. PAROLI pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji.

eBook Collection (EBSCOhost)

E-grāmatas angļu valodā.

Jēkabpils pilsētas bibliotēka 2020.gadā nodrošina pieeju EBSCO eBook Public Library Collection datu bāzei. Tā ir plaša e-grāmatu kolekcija angļu valodā, kas paredzēta publisko bibliotēku lasītājiem. eBook Public Library Collection aptver aptuveni 40 000 e-grāmatu nosaukumus. Tās regulāri tiek papildinātas un mainītas. Kolekcija piedāvā gan pieaugušo un jauniešuu daiļliteratūru, gan plašu izglītojošās literatūras klāstu par visdažādākajām tēmām: veselību, medicīnu, finansēm, psiholoģiju, izglītību, vēsturi, ģeogrāfiju, zinātni, sportu un daudzām citām.

! Pēc reģistrēšanās bibliotēkā varēsiet izmantot datu bāzi arī attālināti, jebkurā sev vēlamā laikā un vietā.

3td e-GRĀMATU bibliotēkawww.3td.lv   – inovatīvs pakalpojums e-grāmatu lasīšanai latviešu valodā

Piereģistrējies bibliotēkā, saņem autorizācijas datus un lasi jebkurā vietā un laikā.

Lasi arī www.gramatas.lndb.lv  

! Digitalizētajiem materiāliem, kuru publiskā piekļuve ir ierobežota no autortiesību puses, ir iespējams piekļūt no bibliotēkā esošajiem datoriem.

Bibliotēku tīkls dod iespēju ikvienam iedzīvotājam sev tuvākajā bibliotēkā brīvi iepazīties ar plašiem informācijas un kultūras resursiem, kuru izmantošanu ārpus bibliotēku tīkla ierobežo autortiesības. 

www.filmas.lv Nacionālā Kino centra un Kultūras informācijas sistēmu centra kopīgi veidotais portāls, kurš paver iespējas ceļojumam Latvijas filmu pasaulē.

 • Visplašākā un precīzākā datu bāze par Latvijas filmām sadaļā FILMU KATALOGS
 • Ziņas par vairāk nekā 2500 filmām, kas uzņemtas Latvijā
 • Gandrīz 100 no šīm filmām iespējams bez maksas noskatīties datorā bibliotēkā

www.diva.lvLatvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls, kurā pieejami Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio kultūrvēsturiskie video un audio ieraksti.

! Digitalizētos materiālus, kuru publiskā piekļuve ir ierobežota no autortiesību puses, iespējams noskatīties bibliotēkā

LNB Digitālās bibliotēkas kolekcijas - tiešsaistē pieejamas grāmatas un periodiskie izdevumi, kas iznākuši Latvijā un trimdā par visdažādākajām tēmām un sabiedriskajiem procesiem

! Digitalizētajiem materiāliem, kuru publiskā piekļuve ir ierobežota no autortiesību puses, ir iespējams piekļūt no bibliotēkā esošajiem datoriem.

Tiešsaistē pieejamas grāmatas un periodiskie izdevumi, kas iznākuši Latvijā un trimdā par visdažādākajām tēmām un sabiedriskajiem procesiem

! Digitalizētajiem materiāliem, kuru publiskā piekļuve ir ierobežota no autortiesību puses, ir iespējams piekļūt no bibliotēkā esošajiem datoriem.

Lietotāju apmācībām var pieteikties individuāli vai grupās. Iespējams izvēlēties no bibliotēkas sagatavotajām  vai vērsties ar savu pieprasījumu. 

“Bibliotēka e-vidē”

Informējoša stunda veltīta e-pakalpojumiem, ko piedāvā bibliotēka. Stundas laikā tiks apskatīts bibliotēkas elektroniskais katalogs un tā iespējas, gan datu bāzes un to attālinātā lietošana, gan e-pakalpojumi, ko piedāvā LNB (Latvijas Nacionālā bibliotēka). Tiks parādīti arī ilustratīvi piemēri, bet padziļinātajai šo pakalpojumu apguvei paredzētas citas stundas, kurās tie tiek aplūkoti atsevišķi. Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Mērķis – iepazīstināt auditoriju ar bibliotēkas pakalpojumiem, kas pieejami e-vidē un izmantojami attālināti, veicināt jaunu apmeklētāju piesaisti bibliotēkai.

“Kas ir bibliotēka un ko sevī slēpj bibliotekāra profesija”

Piedāvājums Karjeras dienu apmeklētājiem un citiem intersentiem. Stāstījums par to kāda ir bibliotekāra profesija, kādus pienākumus veic bibliotekārs, kāda ir mūsdienīga bibliotēka, kur var apgūt bibliotekāra profesiju. Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Mērķis – popularizēt bibliotēku un iepazīstināt ar bibliotekāra profesiju.

“Jēkabpils reģiona kopkatalogs, tā piedāvātas iespējas”

Nodarbības laikā tiks apskatītas e-kataloga, kurā iekļaujas arī Jēkabpils pilsētas bibliotēka, izmantošanas iespējas: literatūras meklēšana pēc noteikta kritērija vai tēmas; grāmatu pasūtīšana un rezervēšana; lasītāja konta aplūkošana un tajā atrodamā informācija; grāmatu termiņa pagarināšana. Bibliotekārās stundas ietvaros ir paredzēta arī praktisko uzdevumu veikšana. Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Mērķis – pilnveidots interesentu informācijas meklēšanas prasmes, popularizēt bibliotēkā esošos pakalpojumus un mudināt iepazīties ar bibliotēkā esošajiem izdevumiem pašiem.

“Datu bāzēs pieejamās informācijas un satura daudzveidība”

Nodarbības laikā interesenti tiks iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamajām abonētajām tiešsaistes datu bāzēm (letonika.lv; news.lv; EBSCO), 3td e-GRĀMATU bibliotēku un portāliem - filmas.lv, diva.lv. Stundas laikā interesenti iepazīsies ar datu bāzēs atrodamo informāciju un meklēšanas iespējām. Stundā ir paredzēts veikt praktiskos uzdevumus. Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Mērķis – veicināt datu bāzu izmantošanu un ieinteresētību to lietošanā, popularizēt bibliotēkās pieejamo elektroniskās informācijas lietošanu.

“Latvijas Nacionālā bibliotēka – iespēju daudzveidība informācijas meklēšanā”

Nodarbības laikā tiks apskatīts Valsts nozīmes kopkatalogs, informācijas resursu meklētājs PRIMO, Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka un tajā pieejamās kolekcijas un stāstīts par tajos atrodamo informāciju un pieejamajiem resursiem, kā arī iegūstamās informācijas izmantošanu mācību un studiju darbā. Stundā ir paredzēts veikt arī praktiskos uzdevumus. Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Mērķis – veicināt vecāko klašu skolēnos un studentos izpratni par informācijas meklēšanu, tās izguvi un pielietošanu mācību darbā. Popularizēt bibliotēku kā uzticamas informācijas meklēšnas vietu.

“Vārdnīcas un to noslēpumi”

Stundā tiks apskatīta Latviešu valodas vārdnīca un Kārļa Mīlenbaha devums latviešu valodas vārdnīcas tapšanā, ka būs kā ievads visam pārējam, kur tiks apskatītas dažādas vārdnīcas gan iespiestās, gan elektroniskās. Ar piemēriem tiks parādīts, cik dažādi var saprast vienu vārdu. Praktiskajā nodarbībā ir paredzēts darbs grupās, kurā tiks pielietotas gan papīra formāta, gan elektroniskās vārdnīcas. Pēc uzdevuma veikšanas abu veidu vārdnīcu priekšrocību, iekļautās informācijas un meklēšanas iespēju salīdzināšana. Stunda varētu būt aktuāla apmeklētājiem sākot no 7.klases. Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Mērķis – atgādināt par vārdnīcās pieejamo informāciju, veicināt to lietošanu, parādīt, cik dažādas vārdnīcas mēdz būt un rosināt to lietošanu mācību procesā. Popularizēt bibliotēkā pieejamās vārdnīcas, datu bāzi letonika.lv un citas elektroniskās vārdnīcas.

“Jēkabpils kultūrvēsturiskais mantojums Man un Tev”

Stunda veltīta Jēkabpilij un tās kultūrvēsturei. Tās laikā skolēni iepazīsies ar bibliotēkā esošajiem izdevumiem par Jēkabpili, Jēkabpils preses izdevumiem, vietējiem rakstniekiem un viņu grāmatām. Stundā ir iekļauts stāstījums par pilsētas vēsturi, kas tajā ir īpašs un saglabājams. Par katru tēmu ir arī nelieli jautājumi, lai palīdzētu noturēt uzmanību. Stundā ar dažādu jautājumu un arī uzdevuma izpildi tiek iesaistīti arī bērni.

Mērķis – popularizēt bibliotēkas novadpētniecības darbu, veicināt lepnumu par savu pilsētu un parādīt, ka katrs varbūt atbildīgs par savā pilsētā saglabājamajām vērtībām.

“Ieraugi stāstu savā dzīvē”

Stunda paredzēta jaunāko klašu skolēniem. Stundas laikā bērniem būs iespēja uzzināt par stāsta nozīmi katra dzīvē, klausīties stāstus, stāstīt pašiem savus stāstus. Stundas laikā tiks atpazītas stāstītprasmes, klausīšanās prasmes un trenētas uzstāšanās prasmes.

Mērķis – popularizēt bibliotēkas esamību UNESCO tīklā “Stāstu bibliotēkas”, veicnāt bērnu un jauniešu stāstītprasmi.

 

Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

Lasīšanas veicināšanas mērķprogramma darbojas Latvijā jau kopš 2002. gada. Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra
iniciatīva, ko finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija un vietējās pašvaldības.
Programmā ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie.

Pasākuma rezultāts - Bērnos tiek veicināta lasītprasme, iepazītas jaunākās grāmatas – latviešu un citu valstu autoru darbi. Lasītājos tiek attīstīta spēja spriest un vērtēt izlasīto. Vecāku iesaistīšanās grāmatu lasīšanā un vērtēšanā ir labs piemērs bērniem draudzībai ar grāmatu, veicina dialogu starp paaudzēm.

PASĀKUMA PROGRAMMA

Aktivitāšu sestdienas “Burtu burziņš”

Aktivitāšu cikls pirmskolas bērniem – bibliotēkas apmeklētājiem kopā arvecākiem. Mazos lasītājus apmeklējuma laikā iepazīstina ar kādu no
burtiem.Dalībniekus gaida dažādas aktivitātes, interesanti materiāli līdzi ņemšanai un negaidīti pārsteigumi.

Pasākuma rezultāts - Pirmskolas vecuma bērnos tiek radīta interese par lasīšanu un grāmatām, vēlme apmeklēt bibliotēku.

PASĀKUMA PROGRAMMA

Bibliotekārā stunda "Iepazīšanās ar bibliotēku"

Bērni un jaunieši tiek iepazīstināti ar Bērnu literatūras nodaļas pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību, grāmatu un žurnālu krājumu, tā izkārtojuma pamatprincipiem plauktos, darbu ar datoriem, pieejamām galda spēlēm, rīkotajiem pasākumiem un izstādēm.
Tiek stāstīts arī par bibliotekāra profesiju.

Pasākuma rezultāts - Bibliotekārās stundas laikā apmeklētāji gūst priekšstatu par bibliotēku kā vietu, kur var saņemt mācībām un savām interesēm nepieciešamo informāciju un saistošu lasāmvielu, kā arī izmantot bibliotēku kā vietu, kur lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku.

PASĀKUMA PROGRAMMA

Izzinoša spēle vasaras brīvdienās “Lielā vasaras punktu spēle”

Programma “Vasaras lielo punktu spēle” bērnu ieinteresēšanai arī vasarā apmeklēt bibliotēku.Katram mēnesim ir sava tēma. Spēles laikā apmeklētāji krāj punktus.
Spēlētājam jāveic trīs uzdevumi – lasītavas viktorīna, datorlasītavas uzdevums un kāda, pavisam vienkārša fiziska aktivitāte.
Atkarībā no uzdevuma pareizas atbildes un veiksmes, dalībnieks saņem lielāku vai mazāku punktu skaitu. Atbilstoši punktu skaitam, labākie
saņem pārsteiguma balvas!

Pasākuma rezultāts - Meklējot atbildes, bērni iemācās atrast informāciju enciklopēdijās un internetā, orientēties kartē. Veiksme fiziskās aktivitātēs rada sacensības garu un vēlmi atnākt atkal rīt.

PASĀKUMA PROGRAMMA

Mīklu maratons “Pūcītes ceturtdienas”

Gudrais putns Pūce katru ceturtdienu bibliotēkā aicina uz dažādu veidu mīklu minēšanu, uzdevumu risināšanu, kā arī piedalīšanos radošajās
darbnīcās. Aprīļa beigās – noslēguma nodarbībā čaklākie dalībnieki saņempārsteiguma balvas.

Pasākuma rezultāts - Bērnos veidojas priekšstats par bibliotēku kā vietu, kur saturīgi pavadīt laiku, pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt kaut ko jaunu. Darbojoties radošajās darbnīcās, tiek izkoptas prasmes radīt kādu interesantu darbiņu savām rokām, rosināta fantāzija radīt un īstenot
savas idejas.

PASĀKUMA PROGRAMMA

Gada lasītāju konkurss “Zvaigžņu lasītāji”

Gada garumā ik mēnesi, uzskaitot izlasītās grāmatas un žurnālus, tiek noteikti mēneša čaklākie lasītāji. Decembrī visčaklākie lasītāji tiekas noslēguma pasākumā, lai spēlētu literāras spēles par gada populārākajām grāmatām un saņemtu nopelnītās balvas.

Pasākuma rezultāts - Bērni regulārāk apmeklē bibliotēku. Rodas motivācija vairāk izlasīt un interesēties par jaunāko literatūru.

PASĀKUMA PROGRAMMA

 

 

Dokumenti (6)

pdf
Zvaigžņu lasītāji
Fails: zvaigznu-lasitaji-.pdf | Datums: 06.03.2020
Lejupielādēt (514 Kb)
pdf
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
Fails: bernu-jauniesu-vecaku-zurija-.pdf | Datums: 06.03.2020
Lejupielādēt (246 Kb)
pdf
Pūcītes ceturtdienas
Fails: pucites-ceturtdienas.pdf | Datums: 06.03.2020
Lejupielādēt (517 Kb)
pdf
Lielā vasaras punktu spēle
Fails: liela-vasaras-punktu-spele.pdf | Datums: 06.03.2020
Lejupielādēt (518 Kb)
pdf
Iepazīšanās ar bibliotēku
Fails: iepazisanas-ar-biblioteku.pdf | Datums: 06.03.2020
Lejupielādēt (522 Kb)
pdf
Burtu burziņš
Fails: burtu-burzins.pdf | Datums: 06.03.2020
Lejupielādēt (512 Kb)
Trigger the fancybox