LLI-422, Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)

Projekta mērķis: veicināt Ludzas (Latvija), Rokišķu (Lietuva) un Jēkabpils (Latvija) pašvaldību iedzīvotāju sociāli ekonomisko aktivitāti, tādējādi sekmējot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā – 3 pašvaldībās, kuras atrodas tālu no attīstības centriem, ar zemu dzimstības, augstu mirstības līmeni un zemu iedzīvotāju ienākumu līmeni.
ERAF finansējums: 195 030,79 EUR
Projekta īstenošanas laiks: no 01.07.2020. līdz 31.10.2022.
Vairāk par projektu: Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē ŠEIT
Projekta vadošais partneris: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza
Projekta partneri: Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka, Taikos iela 19, Rokiškis, Lietuva / Jēkabpils novada pašvaldība, Brīvības iela 120, Jēkabpils
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam www.latlit.eu

PROJEKTA AKTIVITĀTES:

Trigger the fancybox