• Administratīvi teritoriālā reforma (2009)
 • Aknīste. Nereta. Viesīte
 • Aktieri, teātra, kino režisori - novadnieki
 • Amatniecība. Amatnieki, daiļamata meistari
 • Arhitektūra. Pilsētbūvniecība
 • Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs. Mazpulki
 • Bibliotēkas novadā
 • Celulozes rūpnīca
 • Dabas pieminekļi. Vides aizsardzība
 • Daugavas sākums
 • Daugava: I, II, III
 • Deportācijas: 1941. un 1949.gads
 • Dievnami Jēkabpilī
 • Dievnami Jēkabpils novadā
 • Eiropas kultūras mantojuma dienas novadā
 • Fotomāksla novadā
 • Garīgā dzīve. Mācītāji – novadnieki
 • Ielu un laukumu vēsture. Pilsētas svētki
 • Ievērojami cilvēki – novadnieki
 • Jēkabpils Lauktehnika
 • Jēkabpils novads Pirmajā pasaules karā. Latvijas Brīvības cīņas
 • Jēkabpils novads Otrajā pasaules karā
 • Jēkabpils pilsētas kultūras nami
 • Jēkabpils pilsētas un apriņķa pašvaldību darbības vēsture
 • Jēkabpils pilsētas vēsture
 • Jēkabpils rajons – vispārīgs raksturojums
 • Jēkabpils rajona pagasti /Asare – Gārsene/
 • Jēkabpils rajona pagasti /Kalna – Zasa/
 • Jēkabpils pilsētas skolu vēsture
 • Jēkabpils novada skolu vēsture
 • Jēkabpils Tautas teātris
 • Jēkabpils Ugunsdzēsēju biedrības hronika (20.-30.gadi)
 • Jēkabpils Valsts ģimnāzija. Jēkabpils Agrobiznesa koledža
 • Krustpils pilsētas vēsture
 • Krustpils pils
 • Kultūras darbs Jēkabpilī un novadā
 • Kultūras darbinieki - novadnieki
 • Kultūras un vēstures pieminekļi
 • Latvijas Armijas, Policijas un Aizsargu vēsture Jēkabpils novadā
 • Lauksaimniecības vēsture Jēkabpils novadā
 • Literatūras un mākslas lappuse „Daugaviņa”
 • Literāti – novadnieki
 • Mākslas dzīve novadā. Galerijas, saloni
 • Mākslas darbinieki – novadnieki
 • Medicīna Jēkabpils novadā
 • Medicīnas darbinieki - novadnieki
 • Mūzikas darbinieki – novadnieki: I, II
 • Novada keramiķi
 • Novada muzeji
 • Novada preses vēsture. Preses darbinieki – novadnieki
 • Novads folklorā, daiļliteratūrā
 • Parki un dārzi
 • Pašdarbības kolektīvi. Folkloras kopas
 • Plūdi Jēkabpils novadā
 • Politiķi, pašvaldību darbinieki - novadnieki
 • Radurakstu veidošana. Dzimtas koks
 • Rakstnieki – novadnieki
 • Sabiedriskās organizācijas. Apvienības, klubi, biedrības
 • Sēlija. Sēlijas kongresi
 • Skolotāji - novadnieki
 • Sports Jēkabpils novadā
 • Sportisti, sporta darbinieki – novadnieki
 • Stradiņu dzimta
 • „Trešās Atmodas” laiks. Latvijas Tautas fronte
 • Trimdas rakstnieki – novadnieki
 • 1991.gada barikādes. Augusta pučs
 • Tūrisms novadā
 • Uzņēmējdarbība novadā: I, II
 • Vēlēšanas Jēkabpils novadā 
 • Zemnieku saimniecības. Lauku vides sakoptības konkursi
 • Zinātnieki – novadnieki

 

 

Trigger the fancybox