• Aknīste. Nereta. Viesīte
 • Amatniecība. Amatnieki, daiļamata meistari
 • Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs. Mazpulki
 • Bibliotēkas novadā
 • Celulozes rūpnīca
 • Dabas pieminekļi. Vides aizsardzība
 • Daugava
 • Deportācijas: 1941.un 1949.gads
 • Eiropas kultūras mantojuma dienas novadā
 • Fotomāksla novadā
 • Garīgā dzīve. Mācītāji – novadnieki
 • Ielu un laukumu vēsture. Pilsētas svētki
 • Ievērojami cilvēki – novadnieki
 • Izglītība novadā
 • Jēkabpils pilsēta
 • Jēkabpils rajons – vispārīgs raksturojums
 • Jēkabpils rajona pagasti /Asare – Gārsene/
 • Jēkabpils rajona pagasti /Kalna – Zasa/
 • Jēkabpils Tautas teātris
 • Jēkabpils Ugunsdzēsēju biedrības hronika (20.-30.gadi)
 • Jēkabpils novada un Krustpils novada vēsture
 • Krustpils pilsēta
 • Krustpils pils
 • Kultūras darbs novadā. Kultūras darbinieki
 • Kultūras pieminekļi un vēstures pieminekļi
 • Literatūras un mākslas lappuse „Daugaviņa”
 • Literāti – novadnieki
 • Mākslas dzīve novadā. Galerijas, saloni
 • Mākslas darbinieki – novadnieki
 • Medicīna novadā. Medicīnas darbinieki
 • Mūzikas darbinieki – novadnieki
 • Novada dievnami
 • Novada keramiķi
 • Novada muzeji
 • Novada preses vēsture. Preses darbinieki – novadnieki
 • Novads folklorā, daiļliteratūrā
 • Novads karu viesuļos. Brīvības cīņas
 • Plūdi Jēkabpils novadā
 • Radurakstu veidošana. Dzimtas koks
 • Rakstnieki – novadnieki
 • Sabiedriskās organizācijas. Apvienības, klubi, biedrības
 • Sēlija. Sēlijas kongresi
 • Sports novadā. Sportisti, sporta darbinieki – novadnieki
 • „Trešās Atmodas” laiks. Latvijas Tautas fronte
 • Trimdas rakstnieki – novadnieki
 • 1991.gada barikādes. Augusta pučs
 • Tūrisms novadā
 • Uzņēmējdarbība novadā
 • Vēlēšanas novadā
 • Zinātnieki – novadnieki

 

 

Trigger the fancybox