Jēkabpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka, Jēkabpils pilsētas bibliotēka
JURIDISKĀ ADRESE: Brīvības iela 120, Jēkabpils novads, Jēkabpils, LV - 5201

PAKALPOJUMA VAI PRECES IZSNIEGŠANAS VAI SAŅEMŠANAS VIETAS ADRESE:
JĒKABPILS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA: Andreja Pormaļa iela 11, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

NORĒĶINU REKVIZĪTI:
REĢISTRĀCIJAS NUMURS: 90000024205
PVN REĢISTRĀCIJAS NUMURS: LV90000024205

AS SWEDBANK Kods: HABALV22 Konts: LV75HABA0001401057077
AS SEB BANKA Kods: UNLALV2 Konts: LV87UNLA0009013130793
AS CITADELE-BANKA Kods: PARXLV22 Konts: LV29PARX0001051430001
AS LUMINOR BANKA Kods: RIKOLV2X Konts: LV22RIKO0002013192223
Trigger the fancybox