Norises laiks un vieta

Laiks pēc vienošanās trešdienās. Norises vieta – Jēkabpils pilsētas bibliotēka.

Mērķa auditorija

Visi interesenti, sevišķi seniori.

Programmas anotācija

Individuāla apmācība un konsultēšana pēc konkrēta pieprasījuma digitālo prasmju attīstīšanai.

Ikviens apmeklētājs, kurš ir reģistrējies bibliotēkā var pieteikties individuālai nodarbībai, kuras laikā iespējams apgūt sev nepieciešamās zināšanas datora un interneta lietošanā, piemēram: e-pasts, valsts e-pakalpojumi, čeku reģistrēšana loterijai, rēķinu maksāšana internetbankā, internetveikalu izmantošana, u.c.

Nodarbības ilgums

Nodarbības ilgums līdz 60 minūtēm. Nodarbību skaits pēc vienošanās.

Iegūtais rezultāts

Apgūtas nepieciešamās iemaņas e-pakapojumu lietošanā dažādām dzīves situācijām.

Mācību procesa organizācija un metodes

Individuālas nodarbības bibliotekāra vadībā. Pēc pieprasījuma tiek apgūtas e-prasmes un saņemtas konsultācijas.

Nodarbības notiek Nozaru un mācību literatūras lasītavā. Apmeklētājs darbojas ar datoru interneta vidē, izmanto e-pakalpojumus un apgūst vajadzīgās iemaņas. Bibliotekārs apmāca un sniedz konsultācijas.

Nodarbības vadītājs

Sistembibliotekārs Ilze Korsaka

Pieteikšanās iepriekš

Obligāta.

Kontaktinformācija

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils e-pasts: jpb.intern@zednet.lv tālrunis: 65231448, 20046578

APSKATĪT / LEJUPIELĀDĒT PROGRAMMU

Trigger the fancybox