Norises laiks un vieta

Nodarbības laiks pēc vienošanās. Norises vieta – Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Nodarbība iespējama arī ārpus bibliotēkas telpām.

Mērķa auditorija

Visi interesenti, kuriem aktuāli bibliotēkas attālināti pieejamie pakalpojumi, sevišķi skolēni un studenti.

Programmas anotācija

Bibliotēka ir sasniedzama e-vidē un daudzus pakalpojumus var saņemt attālināti.

Nodarbība sniedz iespēju uzzināt par attālinātajiem pakalpojumiem, ko piedāvā bibliotēka. Tās laikā tiek sniegts ieskats bibliotēkas elektroniskā kataloga un novadpētniecības datubāzes iespējās attālinātam lietotājam, sniedz informāciju par bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm un to attālinātu lietošanu, piekļuvi e-grāmatām, kā arī informāciju par e-pakalpojumiem, ko piedāvā LNB (Latvijas Nacionālā bibliotēka).

Stāstījums tiek ilustrēts ar piemēriem. Padziļinātajai šo pakalpojumu lietošanas apguvei izstrādātas atsevišķas nodarbības, kurās katrs no e-pakalpojumiem tiek aplūkots atsevišķi.

Nodarbības ilgums

Vispārējs ieskats - 45 minūtes.

Vispārējs ieskats ar praktiskiem piemēriem – 1h 10 min (70 minūtes).

Iegūtais rezultāts

Bibliotēkas lietotāji zina, prot un izmanto bibliotēkas pakalpojumus e-vidē.

Mācību procesa organizācija un metodes

PowerPoint prezentācija ar lektora stāstījumu, praktiskas nodarbības.

Nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu lektoram, projektors, ekrāns, datori ar interneta pieslēgumu apmeklētājiem, piekļuve Jēkabpils pilsētas bibliotēkas mājas lapai un Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogam, LNB mājas lapai un datu bāzēm, citiem e-resursiem.

Nodarbības vadītājs

Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Višņevska.

Pieteikšanās iepriekš

Obligāta.

Kontaktinformācija

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils e-pasts: jpb.info@zednet.lv tālrunis: 65231448, 20046578

APSKATĪT / LEJUPIELĀDĒT PROGRAMMU

Trigger the fancybox