Norises laiks un vieta

Nodarbības laiks pēc vienošanās. Norises vieta – Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Nodarbība iespējama arī ārpus bibliotēkas telpām

Mērķa auditorija

Skolu jaunatne no 5.klases.

Programmas anotācija

Stunda veltīta Jēkabpilij un tās kultūrvēsturei. Tās laikā skolēni iepazīsies ar bibliotēkā esošajiem izdevumiem par Jēkabpili, Jēkabpils preses izdevumiem, vietējiem rakstniekiem un viņu grāmatām.

Stundā ir iekļauts stāstījums par pilsētas vēsturi, kas tajā ir īpašs un saglabājams. Stundā ar jautājumiem un dažādu uzdevumu izpildi tiek iesaistīti arī bērni. Par katru tēmu tiek uzdoti jautājumi klausītāju uzmanības noturēšanai.

Nodarbības ilgums

1 stunda 20 minūtes

Iegūstamais rezultāts

Veicināts lokālpatriotisms un sapratne par pilsētā esošajām kultūrvēstures vērtībām.

Mācību procesa organizācija un metodes

PowerPoint prezentācija ar lektora stāstījumu, praktiski piemēri, jautājumi un uzdevumi klausītājiem.

Nepieciešams dators lektoram, projektors, ekrāns.

Nodarbības vadītājs

Bibliogrāfe Sandra Miņkova, Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Višņevska.

Pieteikšanās iepriekš

Obligāta.

Kontaktinformācija

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils e-pasts: jpb.biblio@zednet.lv tālrunis: 65236647

APSKATĪT / LEJUPIELĀDĒT PROGRAMMU

Trigger the fancybox