Norises laiks un vieta

Nodarbības laiks pēc vienošanās. Norises vieta – Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Nodarbība iespējama arī ārpus bibliotēkas telpām.

Mērķa auditorija

Visi interesenti, kuriem aktuāla informācija par bibliotēkas krājumu un Novadpētniecības datubāzi, sevišķi skolēni un studenti.

Programmas anotācija

Nodarbības laikā tiek apskatītas Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkataloga, kurā iekļaujas arī Jēkabpils pilsētas bibliotēka, izmantošanas iespējas:

 • literatūras meklēšana pēc noteikta kritērija vai tēmas;
 • grāmatu pasūtīšana un rezervēšana;
 • lasītāja konta aplūkošana un tajā atrodamā informācija;
 • grāmatu termiņa pagarināšana;
 • un citi ar elektronisko katalogu saistīti jautājumi.

Nodarbības ilgums

50 minūtes.

Iegūtais rezultāts

Iegūtas zināšanas un prasmes izmantot elektronisko katalogu:

 • informācijas meklēšanai un atlasei,
 • darboties lietotāja kontā:
  • grāmatu pasūtīšana,
  • grāmatu rezervēšana,
  • lietošanas termiņa pagarināšana,
  • abonēto grāmatu vēstures skatīšanās;
 • Novadpētniecības datubāzē informācijas atlasei un meklēšanai, anotāciju lasīšanai. Paplašinātas zināšanas un prasmes elektroniskā kataloga izmantošanā.

Mācību procesa organizācija un metodes

PowerPoint prezentācija ar lektora stāstījumu, praktiskas nodarbības darbojoties katalogā.

Nepieciešams dators ar interneta pieslegumu lektoram, projektors, ekrāns, datori ar interneta pieslēgumu nodarbības apmeklētājiem, piekļuve Jēkabpils pilsētas bibliotēkas mājas lapai un Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogam.

Nodarbības vadītājs

Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Višņevska.

Pieteikšanās iepriekš

Obligāta.

Kontaktinformācija

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils e-pasts: jpb.info@zednet.lv tālrunis: 65231448, 20046578

APSKATĪT / LEJUPIELĀDĒT PROGRAMMU

Trigger the fancybox