Norises laiks un vieta

Nodarbības laiks pēc vienošanās. Norises vieta – Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Nodarbība iespējama arī ārpus bibliotēkas telpām.

Mērķa auditorija

Visi interesenti, kuriem aktuāla bibliotēkā pieejamā informācija, skolēni sākot no 8.klases un studenti.

Programmas anotācija

Nodarbības laikā tiek apskatīts:

  • Valsts nozīmes kopkatalogs,
  • informācijas resursu meklētājs PRIMO,
  • Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā bibliotēka - tajā pieejamās kolekcijas un to saturs. Stāstīts par tur atrodamo informāciju un pieejamajiem resursiem, iegūstamās informācijas izmantošanu mācību un studiju vajadzībām. Nodarbībā ir paredzēts veikt praktiskos uzdevumus.

Nodarbības ilgums

60 minūtes.

Iegūtais rezultāts

Iepazītas LNB veidotās un piedāvātās datubāzes, digitālās kolekcijas, tajās apkopotā informācija.

Iepgūtas zināšanas par meklēšanas un atlasese iespējām kopkatalogā un LNB veidoto datubāzu un digitālo kolekciju saturu.

Mācību procesa organizācija un metodes

PowerPoint prezentācija ar lektora stāstījumu, praktiskas nodarbības darbojoties datubāzēs.

Nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu lektoram, projektors, ekrāns, datori ar interneta pieslēgumu nodarbības apmeklētājiem, piekļuve LNB mājas lapai, datubāzēm, digitālajām kolekcijām un meklēšanas rīkiem.

Nodarbības vadītājs

Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Višņevska.

Pieteikšanās iepriekš

Obligāta.

Kontaktinformācija

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils e-pasts: jpb.info@zednet.lv tālrunis: 65231448, 20046578

APSKATĪT / LEJUPIELĀDĒT PROGRAMMU

Trigger the fancybox