Norises laiks un vieta

Nodarbības laiks pēc vienošanās. Norises vieta – Jēkabpils pilsētas bibliotēka.

Mērķa auditorija

Skolēni no 7. līdz 10.klasei.

Programmas anotācija

Stundas ievadā tiek apskatīta Latviešu valodas vārdnīca un Kārļa Mīlenbaha devums latviešu valodas vārdnīcas tapšanā.

Tiek sniegta informācija par dažādām vārdnīcām – gan iespiestām, gan elektroniskām. Ar piemēriem tiek parādīts, cik dažādi var saprast vienu vārdu.

Praktiskajā nodarbībā ir paredzēts darbs grupās, kurā tiek pielietotas gan papīra formāta, gan elektroniskās vārdnīcas.

Pēc uzdevuma veikšanas abu veidu vārdnīcu priekšrocību, iekļautās informācijas un meklēšanas iespēju salīdzināšana.

Nodarbības ilgums

1h 15 min (75 minūtes).

Iegūtais rezultāts

Iegūtas zināšanas par vārdnīcām, tur pieejamo informāciju. Attīstītas prasmes vārdnīcu lietošanā un izmantošanā mācību vajadzībām.

Mācību procesa organizācija un metodes

PowerPoint prezentācija ar lektora stāstījumu, praktiskas nodarbības, meklējot informāciju drukātajās un elektroniskajās vārdnīcās.

Nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu lektoram, projektors, ekrāns, datori ar interneta pieslēgumu nodarbības apmeklētājiem. Drukāto vārdnīcu kopa.

Nodarbības vadītājs

Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Višņevska.

Pieteikšanās iepriekš

Obligāta.

Kontaktinformācija

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils e-pasts: jpb.info@zednet.lv tālrunis: 65231448, 20046578

APSKATĪT / LEJUPIELĀDĒT PROGRAMMU

Trigger the fancybox