Virtuālā izstāde “Rakstniece “ar dzeltu liesmu” (Vizmai Belševicai – 90)

Virtuālā izstāde “Rakstniece “ar dzeltu liesmu” (Vizmai Belševicai – 90)

Kategorija: Jaunumi Virtuālā izstāde 28. Maijs 2021 10:00 10817x

Virtuālā izstāde “Rakstniece “ar dzeltu liesmu” (Vizmai Belševicai – 90”).

Rakstniece, dzejniece, tulkotāja Vizma Belševica (1931-2005) tiek dēvēta par savas paaudzes rakstniecības sirdsapziņu, godīguma, nelokāmības, nepakļāvības un garīgas neatkarības simbolu. Viengabalaina, bezkompromisa personība ar augstu sāpju slieksni gan personīgos pārdzīvojumos, gan tautas likteņa izjūtā. Tautas mīlēta dzejniece, kuras dzīvi un radošo darbību virzījis iekšējās brīvības gars un patiesības meklējumu centieni visa mūžā garumā. 

Dzejniece nekad nav sadarbojusies ar politisko nomenklatūru. Ne velti "Dzeltu laiks" ir vienīgais Vizmas Belševicas dzejas krājums, kura manuskripts publicēts pilnībā 1987. gadā. Belševicas dzeju iespējams definēt kā pretestības, pilsoniskās nepakļāvības dzeju, kas būtiski ietekmējusi latviešu literatūras attīstību 20. gs. 50.–90. gados.

PALĪGS NAVIGĀCIJĀ: Lai aplūkotu izstādi, izmanto bultiņas (uz priekšu un atpakaļ), vai ar kursora palīdzību pāršķir lappuses no lapas stūra. Izmanto iespēju izstādes failu aplūkot pilnekrāna režīmā (poga FULLSCREEN)

Trigger the fancybox