Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde “Dārgumi: ko stāsta tautastērps”

Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde “Dārgumi: ko stāsta tautastērps”
20. Jūnijs 2020 11:00

No 20. jūnija līdz 20.jūlijam Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde “Dārgumi: ko stāsta tautastērps” Vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā.

Izstādi veido Aizputes, Ogres, Jēkabpils, Rēzeknes, Rīgas Latgales priekšpilsētas mākslas skolu audzēkņu darbi.

2018. gada nogalē Latvijas Nacionālā kultūras centrs rīkoja mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkursu “Ko stāsta tautastērps”. Izstādes autori pētīja dzimtas vēsturi un ar to saistītos notikumus. Kolekcijā apskatāmi gan senie brunči no Mārča mājām Sēlijā, gan sastapto cilvēku stāsti un jaunradītie mākslas darbi. Dārgumus, kas eksponēti izstādē, vieno katra autora izceltais notikums vai pieredzētais.

Vēsturiskā Latvijas bankas ēka

Pormaļa iela 11, Jēkabpils, LV-5201
Trigger the fancybox