“Mana pirmā grāmatiņa”

“Mana pirmā grāmatiņa”
30. Aprīlis 2022 11:00

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā Pormaļa ielā 11

.

Bibliotēkā ir ļoti daudz grāmatu, arī pašiem mazākajiem. Dažādas formas, dažādi materiāli, skanošas un braucošas. Iepazīsimies ar šīm daudzveidīgajām grāmatiņām, lasīsim tās un sapratīsim, kā grāmata var kļūt par labāko draugu un kā tā katra lasītāja, pat vismazākā, dienu var padarīt krāsainu un piepildītu.

.

Nodarbība notiek projekta HOME LLI-422 aktivitātes “Family time” ietvaros. Projekts “LLI-422 Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)”.

.

#interreg #home #familytime

Trigger the fancybox