"Family Time" nodarbības bērniem OKTOBRĪ

Kategorija: Bērniem un jauniešiem Interreg 2. Oktobris 2020 12:22 187x

Projekta HOME LLI-492 atklāšana un nodarbība “Bibliotēka mainās”

14.oktobrī / plkst.16.00 / JPB Bērnu literatūras nodaļā (Pasta ielā 39)

Aicinām vecākus, vecvecākus, ģimenes ar bērniem uz projekta HOME LLI-492 atklāšanas pasākumu izglītojošajā aktivitātē “Family time” un iepazīšanās nodarbību “Bibliotēka mainās”. Šajā reizē uzzināsim visu par projektu, tā norisi, iesaistīšanās iespējām. Iepazīsim un izmēģināsim jauniegūtās spēles.

 

Rotaļnodarbība “Spēles un pasakas” 

24.oktobrī / plkst.12.00 / JPB Bērnu literatūras nodaļā (Pasta ielā 39)

Rotaļnodarbībā bērniem līdz 6 gadu vecumam izspēlēsim pasaku, iepazīsim krāsainās pirkstiņlellītes un rotaļāsimies. Būs jautri!

 


Tiek rīkots Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansēta projekta “LLI-422 Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli - ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” ietvaros. 

 

 

Trigger the fancybox