Esam ielekuši vasarā! #FamilyTime

Esam ielekuši vasarā! #FamilyTime

Kategorija: Bērniem un jauniešiem Interreg 16. Jūnijs 2021 17:22 1576x

16.jūnija pēcpusdienā, projekta HOME LLI-422 aktivitātes “Family time” ietvaros, Bērnu literatūras nodaļa piedāvāja tiešsaistes nodarbību, kuras pamattēma bija vardes. Jā - vardes!

Tikšanās laikā bērni un jaunieši varēja dzirdēt interesantus faktus un informācija par vardēm, izveidot paši savu lecošo vardi no papīra un piedalīties jautājumu - atbilžu aktivitātē Kahoot platformā.

Paldies par interesi un dalību!


Projekts “LLI-422 Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli - ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)”.

Tiešsaistes nodarbība “Ielec vasarā!”

Trigger the fancybox