Paldies čaklajiem lasītājiem par dalību radošajās darbīcās!

Paldies čaklajiem lasītājiem par dalību radošajās darbīcās!

Kategorija: Bērniem un jauniešiem Interreg 13. Maijs 2021 11:52 3129x

Māmiņām vislielāko prieku sagādā bērnu pašu rokām gatavotās lietiņas, tāpēc no 26.aprīļa līdz 8.maijam Bērnu literatūras nodaļas lasītāji tika aicināti piedalītes patstāvīgā radošajā darbnīcā “Dāvana no manas mazās sirsniņas” un sagatvot siltu svētku sveicienu savām māmiņām Māmiņdienā!

Paldies čaklajām rociņām par paveikto un atsūtītajām forogrāfijām!


Tiek rīkots Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansēta projekta “LLI-422 Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” ietvaros. 

Dāvana no manas mazās sirsniņas!

Trigger the fancybox