Pasākums “Satikt grāmatas autoru” foto mirkļos

Pasākums “Satikt grāmatas autoru” foto mirkļos

Kategorija: Bērniem un jauniešiem Interreg 16. Septembris 2021 12:10 213x

8.septembrī Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā norisinājās tikšanās ar rakstnieci Agnesi Vanagu. Agnese ir pēdējos gados populārās bērnu grāmatas “Plastmasas huligāni”, tās turpinājuma “Plastmasas huligāni. Draugs pazudis”, kā arī  grāmatu “Pagalma enciklopēdija” un “Mazo latvju pirmie vārdi” autore.


Nodarbība notiek projekta HOME LLI-422 aktivitātes “Family time” ietvaros.

Projekts “LLI-422 Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli - ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)”.

Pasākums “Satikt grāmatas autoru”

Trigger the fancybox