Ciemojās PII

Ciemojās PII "Zvaigznīte" 9. grupiņa

Kategorija: Jaunumi Bērniem un jauniešiem 12. Janvāris 2023 13:28 1562x

Šodien 12.janvarī bibliotēkā ciemojās PII "Zvaigznīte" 9.grupiņa.

Lasījām pasaku "Kāpēc zaķim garas ausis" un iepazinām, cik dažādas var būt emocijas.

Bērni radoši darbojās - zīmēja ausis zaķiem, iepazina dažādas grāmatas-rotaļlietas un spēlēja "zaķa" paslēpes. Nobeigumā, par piedalīšanos BJVŽ lasīšanas veicināšanas programmā, grupiņa saņēma Pateicības rakstu un nopelnītās balvas. Paldies atsaucīgajām skolotājam un bērniem!

.

#iepazistibiblioteku #BJVZ

Kāpēc zaķim garas ausis

Trigger the fancybox