Dr. Karlīnes Elksnes lekcija sievietes veselībai

Dr. Karlīnes Elksnes lekcija sievietes veselībai

Kategorija: Jaunumi 18. Maijs 2023 10:27 944x

26.05. plkst. 9.00
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā (Pasta ielā 1)
.
26.05. plkst.14.00
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un
tikšanās zālē (Pasta ielā 39)

notiks Dr. Karlīnes Elksnes lekcija sievietes veselībai. Pasākums tiek rīkots lekciju ciklā “Gars. Ķermenis. Veselība” Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros.
.
Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
.
#lekcija #pasākums

Trigger the fancybox