Iesakām Februārī

Iesakām Februārī

Kategorija: Jaunumi 13. Februāris 2024 14:24 149x

Rugāte, Anta.  Mūsu Gerda. 

Dokumentāls stāsts par lībisko sakņu latvieti, ārsti un 20. gadsimta personību televīzijā Gerdu Sinkēviču. - Rīga : Latvijas mediji, 2023.

Šovasar 90. jubileja būtu apritējusi leģendārajai Latvijas Televīzijas personībai un ārstei Gerdai Sinkēvičai. Viņas devumu pieminot, klajā nākusi Antas Rugātes grāmata "Mūsu Gerda".

Gerda Sinkēviča bija cilvēks ar stingru mugurkaulu un pašcieņu, bet arī labdabīgu ķecerību pārpilna, ar spridzīgu temperamentu

Tieši tāpat kā Gerda Sinkēviča nebija remdena, arī Antas Rugātes grāmata par viņu nav remdena. Autore nav vairījusies arī no ļoti skarbām Gerdas dzīves lappusēm, un likteņa triecienu viņai bijis patiešām daudz. Kā grāmatas ievadā saka tās literārā redaktore Evita Mamaja – "Gerdas stāsts nav mīkstiem cimdiem iztamborēts, bet nav arī raupjām rokām vaļā plēsts". Tas izgaismo stipra cilvēka misiju likteņa atvēlētajā laikā.


Klišāns, Valdis.

Trakie deviņdesmitie : piedzīvojumi, šķērsojot robežas un veicot pārejas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].  

 20. gadsimta 90. gadi bija gan jauno valstu robežu izbūves, gan kādreiz nepārvaramā Dzelzs priekškara krišanas un Rietumu pasaules ”iekarošanas” laiks. Tā bija pāreja no miegaini bezcerīgās padomju sistēmas uz jaunu, dinamisku un, vienlaikus, izaicinājumu un risku pilno sabiedrisko iekārtu. Mainījās cilvēku sadzīve, pagātnē palika deficīts un rindas, apritē nonāca agrāk nepazīstamas preces un jaunas tehnoloģijas, mainījās arī cilvēku savstarpējo attiecību veidi. 

Vēsturnieks un pedagogs, grāmatas ”Pieauguša puikas atmiņu klade” autors dalās savās atmiņās par piedzīvotajiem kurioziem un atgadījumiem ”trakajos deviņdesmitajos” – laikā, kad sākām šķērsot robežas, iepazīt pasauli un visi kopā iet uz Eiropu. 

Trigger the fancybox