Informatīvs stends “Mēnešiem pa pēdām…”

Informatīvs stends “Mēnešiem pa pēdām…”

Kategorija: Jaunumi 5. Janvāris 2024 13:04 160x

Informatīvs stends “Mēnešiem pa pēdām…”

2.-31. janvārī darba laikā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas foajē (Pormaļa ielā 11).

.

Senie latvieši dzīvoja saskaņā ar dabu un tās norisēm. Tā kā viņi parasti nodarbojās ar zemkopību un lopkopību, tad saimniekošanā vadījās pēc pārmaiņām dabā. Lai veiksmīgāk ritētu darbi un raža padotos labāka, būtu labklājība un auglība, bet cilvēki tiktu pasargāti no ļauna, svētkos pareģoja laiku, veica dažādas rituālas darbības. Svētkos parasti gatavoja ēdienus ar simbolisku nozīmi, piemēram, zirņi simbolizē sauli, tos ēda Ziemassvētkos un Lieldienās - ziemas un pavasara saulgriežos. Svētku laikā zīlēja nākotni.

Šogad reizi mēnesī vērsim vaļā seno tautas garamantu pūralādi un notrauksim putekļus. Informatīvajā stendā būs apskatāmi materiāli no bibliotēkas krājuma, kas aicinās aplūkot jaunā gaismā dažu labu tautas tradīciju vai ticējumu – varbūt atrodas kaut kas interesants vai noderīgs arī mūsdienās.

.

#grāmatuizstāde #stends

Trigger the fancybox