Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde “Dārgumi: ko stāsta tautastērps”

Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde “Dārgumi: ko stāsta tautastērps”

Kategorija: Jaunumi Izstāde 13. Jūnijs 2020 11:48 2869x

Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde "DĀRGUMI: KO STĀSTA TAUTASTĒRPS"

Izstāde būs apskatāma no 20.jūnija līdz 20. jūlijam, Vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā (Pormaļa ielā 11). Vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni 26233225


Izstādes pamatā ir jauno autoru - Latvijas mākslas skolu audzēkņu – veidotie darbi, kas radušies, pētot tautastērpu.

Tautastērps izvēlēts kā vienojošais motīvs šai nelielajai darbu kolekcijai. Darbi atklāj vērīga skatījuma un iedziļināšanās nozīmi. Lai atrastu stāstu, ideju un nozīmi savam darbam, izstādes autori  pētījuši gan dzimtas vēsturi un ar to saistītos notikumus, intervējuši radiniekus, gājuši uz muzeju, meklējuši materiālus grāmatās., un tas

Dārgumi

Dārgumi izstādē ir dažādi - gan senie  brunči no Mārča mājām Sēlijā, gan satiktie cilvēki, viņu stāsti un protams - jaunradītie mākslas darbi. Dārgumus, kas vienkopus eksponēti izstādē, vieno katra autora izceltais īpašais notikums vai pieredzētais.

Izstāde apliecina, ka tautastērps ir pētīšanas vērta tēma, jo  palīdz ieraudzīt citu cilvēku dzīves, vēsturi, domāt par sevi un Latviju, netieši mudinot skatītāju iedziļināties un skatīties plaši.

Sadarbība

Izstādes darbi tapuši, jaunajiem autoriem sadarbojoties ar saviem skolotājiem, skolasbiedriem, meistariem, izstādes veidotājiem, ģimenes locekļiem. Viņi  bijuši gan līdzautori, gan iedvesmotāji un palīgi. Līdz ar to ikviens izstādē eksponētais darbs tapis ilgākā laikā, kopīgi meklējot iespējamos veidus kā vislabāk parādīt savu savu ieceri.

Domas

Mārcis: Man šķiet, ka karogs un tautastērps katram tā īpašniekam ir milzīgs svētums un vērtība, lieta, ko noteikti gribētos saglabāt un parādīt arī citiem, kā arī izstāstīt tā vēsturi.

Kate: Šī celainīte ir man pirmais solītis pretī savam tērpam, jo esmu nolēmusi pati, kad paaugšos darināt seno Sēļu tautastērpu, jo man tas visvairāk iepatikās, villaines un bronzas rotaslietu skaistuma dēļ.

Lote: Tagad gribu izgudrot un uztaisīt pati savu nākotnes tautas tērpu!


Izstādes autori: Ance Džabrailova, Aizputes Mākslas skola, Agate Bičkovska, Ogres Mākslas skola, Kristiāna Busovaka, Ogres Mākslas skola, Kate Skarnele, Ogres Mākslas skola, Lote Skarnele, Ogres Mākslas skola, Sindija Minalto, Jēkabpils Mākslas skola, Džeina Lubāne, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Harijs Ločmelis, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Jeļizaveta Sidorova, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Aleksandra Kuksinoviča, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Justīne Sondare, Latgales Priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola

Darba tapšanā palīdzēja: scenogrāfs Artūrs Arnis; mākslas skolotāji Ilze Kupča – Ziemele, Anda Svarāne, Vita Borisa,Gita Kristjansone, Inga Eidiņa, Ance Ausmane, Ņikita Višņakovs, Lolita Mikijanska, Davtyjan Hrayr,

Sarmīte Upeniece, vēstures skolotāja, Juris Putnis, “Aizupiešu” māju saimnieks, meistari Aivars Ērglis, Ilze Spīre, Dzintra Vanaga ģimenes dārgumu glabātāja; Kaspars Sēlis – video apstrāde

Izstādes dizains: Artūrs Arnis

Izstādes kuratore: Ilze Kupča

Izstāde "Dārgumi: ko stāsta tautastērps"

Trigger the fancybox