Literatūras izstāde “Tēva diena”

Literatūras izstāde “Tēva diena”

Kategorija: Jaunumi Izstāde 6. Septembris 2023 14:21 521x

Literatūras izstāde “Tēva diena”. 10. septembris – Tēva diena.

4. – 9.09. darba laikā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas foajē (Pormaļa ielā 11)

.

Aicinām aplūkot izstādi no bibliotēkas krājuma materiāliem, kas veltīta Tēva dienai. Tās pirmsākumi meklējami 20.gs. sākumā Amerikas Savienotajās Valstīs, tādējādi pievēršot uzmanību tēva lomai bērna audzināšanā. Pirmās Tēvu dienas svinības ASV notika 1910. gadā, bet tikai 1966. gadā Tēva diena kļuva par valsts svētkiem.

.

Latvijā Tēva dienas svinēšanu un atzīmēšanu ierosināja Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas ceļš" frakcija. Līdz ar to tika pieņemti un apstiprināti grozījumi Tēvu dienu iekļaut atzīmējamo dienu sarakstā. Tēva diena tiek svinēta un atzīmēta septembra otrajā svētdienā. Vienlaikus tā ir ne tikai svētku diena, bet arī lieliska iespēja aktualizēt tēva lomas nozīmīgumu ģimenē un plašākā sabiedrībā. Galvenā šo svētku ideja, kas ir palikusi nemainīga kopš to pirmsākumiem, ir pateikties tēviem par viņu devumu ģimenei un ieguldījumu bērnu audzināšanā, kā arī stiprināt tēvu un viņu bērnu ģimeniskās saites.

.

#tēvadiena #izstāde #grāmatas

Trigger the fancybox