MAIJS BIBLIOTĒKĀ, 2024

MAIJS BIBLIOTĒKĀ, 2024

Kategorija: Jaunumi 8. Maijs 2024 14:53 206x

Preses vēsture. Ieskats Krustpils rajona laikraksta “Dzirkstele” lappusēs

Maijā, darba laikā, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Novadpētniecības lasītavā (Pasta ielā 39).

Krustpils rajons bija administratīvā iedalījuma vienība Latvijas PSR sastāvā no 1950. līdz 1962. gadam. Šajā laikā (1950.-1961.) rajonā izdeva savu laikrakstu, jo Krustpils pilsēta bija rajona administratīvais, saimnieciskais un kultūras centrs. Laikraksts “Dzirkstele” iznāca trīsreiz nedēļā: trešdienās, piektdienās un svētdienās. Tā izdevējs bija  LKP Krustpils rajona komitejas un rajona darbaļaužu deputātu padome.  

1962. gada 17. aprīlī Krustpils rajonu likvidēja un apvienoja ar Jēkabpils rajonu. Valstī notikusī antireliģiskā kampaņa nepieļāva jaunizveidotā rajona nosaukumā iekļaut vārdu Krustpils, jo tas saistījās ar reliģiju un baznīcu. 

Bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir laikraksta “Dzirkstele” numuri no 1954. (atsevišķi numuri) līdz 1961. gadam. Pilnīgāks komplekts ir no 1959. un 1960. gada. Tematiskajā izstādē varēs iepazīties ar laikraksta tematiku, notikumiem Krustpils rajonā un pilsētā. Avīzes slejās atspoguļota tā laika ideoloģija, sasniegumi dažādās jomās, arī trūkumi, jo laikrakstam bija satīriskā nodaļa “Dzirksteles gaismā”. Avīzē ievietoti arī daiļliteratūras darbi, praktisku saimniecisku padomu raksti, sporta ziņas u.c.  

Par laikrakstu dāvinājumu bibliotēkai pateicamies novadpētniecei, mūsu sadarbības partnerei Sarmītei Ozoliņai. 


Fotocikls 2024. Vienas fotogrāfijas izstāde “Apturēts mirklis. Zvaigznes dienas fotogaisma” /fotogrāfe Daiga Kalniņa/

Maijā, darba laikā, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas foajē (Andreja Pormaļa ielā 11).

Maijā “Fotocikla 2024” vienas fotogrāfijas izstādē “Apturēts mirklis” bibliotēkas foajē būs redzama Daigas Kalniņas uzņemtā fotogrāfija “Zvaigznes dienas fotogaisma”, kā arī informācija par tās autori.    


Informatīvs stends “Mēnešiem pa pēdām… Maijs”

Maijā, darba laikā, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas foajē (Andreja Pormaļa ielā 11).

1. maija jeb Lapu dienas tradīcijas Latvijā ir mazāk zināmas, lai gan tām ir tālas saknes Eiropas tautu agrārā kulta tradīcijās. Latviešiem ir savi Lapu dienas ticējumi, piemēram, ja koku lapas ir vismaz peļu austiņu lielumā, tad būs laba vasara. Cits ticējums vēsta, ka Lapu dienā nedrīkst lauzt koku zarus, jo tad tie "asiņo" un nokalst. Urbāna diena (25. maijs) latviešiem nebija īpaši svinama diena, toties zemkopji un dārzkopji tad uzsāka lauku darbus, noteica, kāda labības šķirne jāsēj, vai kādas saknes jāstāda. Vēroja laika apstākļus un paredzēja, kāda būs vasara un rudens raža.

Ar ticējumiem, kas saistās ar šīm dienām varēs iepazīties bibliotēkas krājuma materiālu izstādē.


Vienas grāmatas izstāde “Grāmata – laikmeta lieciniece. Jānis Dripe. Kultūrtelpa: 21. gadsimta kultūras būves Latvijā”

Maijā, darba laikā, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Interneta un periodikas lasītavā (Andreja Pormaļa ielā 11).

Jēkabpils pilsētas bibliotēkā ir pieejama jauna grāmata -  Jānis Dripe. Kultūrtelpa: 21. gadsimta kultūras būves Latvijā, ko izdevusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība. Grāmatā apkopotas nācijas kultūras vērtības, kas tapušas, radītas vai atjaunotas pēdējo divu gadu desmitu laikā valsts, pašvaldības vai privātas iniciatīvas rezultātā. Latvijas pastāvēšanas 105 gadu laikā nav uzceltas tik daudz un dažādas kultūras būves kā šī gadsimta 20 gados. Kultūras infrastruktūras vērienīgais pienesums noteikti ir 21. gadsimta sākuma redzamākais notikums Latvijas būvmākslā.


Izstāde “Zaļās domāšanas simbols – bite” /20. maijs – Pasaules bišu diena/

Maijā, darba laikā, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Interneta un periodikas lasītavā (Andreja Pormaļa ielā 11).

Taureņi, sikspārņi, kolibri un it īpaši bites ir svarīgi kukaiņi, kuri veic augu apputeksnēšanu. Bez tās par trešdaļu pasaulē samazinātos pieejamā pārtika un izzustu ap divsimt tūkstošu dzīvnieku sugu. Lai atgādinātu par bišu un citu apputeksnētāju svarīgo lomu un sekmētu to aizsardzību,   20. maijā svin Pasaules Bišu dienu, kad cildina kukaiņu nozīmīgo lomu apkārtējās vides un pat visas cilvēces uzturēšanā. Bišu dienas aizsākumi meklējami Slovēnijā. Apvienotās Nācijas Slovēnijas iniciatīvu apstiprināja 2017. gadā.

Uz jautājumiem, kāpēc izzūd bišu saimes, kā pesticīdi apdraud un ietekmē vidi un kā tiek meklēti risinājumi šai problēmai, atbildes sniedz izstāde no bibliotēkas krājuma materiāliem.


Grāmatu izstāde “Motivācija grāmatās”

Maijā, darba laikā, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas abonementā (Andreja Pormaļa ielā 11).

Ar ievziedu smaržu un lakstīgalu pogošanu skolēniem ir sācies eksāmenu laiks. Tas liek aizdomāties un izdarīt savu izvēli. Studēt, strādāt, veidot biznesu? Lai kāds ir jautājums, izvēle un atbildes jāmeklē pašiem. Šoreiz piedāvājam tās rast motivējošās grāmatās no bibliotēkas krājuma. Motivācija un iedvesma ir vajadzīga ikvienam. Varbūt kādam tā būs Dženas Sinsero grāmata “Tu esi sasodīti lielisks!”, iespējams jautrākā motivējošākā grāmata, kāda jebkad uzrakstīta. Citam – Valtera Aizaksona grāmata par Stīvu Džobsu – kompānijas APPLE dibinātāju.

Lasi un iedvesmojies!


Saruna “Kopā Eiropā” un tikšanās ar Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgajiem jauniešiem no Portugāles, Francijas un Itālijas

22. maijā plkst.11.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkā (Andreja Pormaļa ielā 11).

Sarunā “Kopā Eiropā” par kopīgo un atšķirīgo, kas piemīt dažādām Eiropas tautām, tiksimies ar Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgajiem jauniešiem no Portugāles, Francijas un Itālijas.

22. maijs - Emīlijas diena (Jēkabpils pilsētas bibliotēkas diena).


Ābeļu amatierteātra “Cerība” izrāde – Danskovīte “Dārgais pirkums”

22. maijā plkst.18.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas pagalmā (Andreja Pormaļa ielā 11).

Emīlijas dienā, kas ir Jēkabpils pilsētas bibliotēkas diena, aicinām kopā noskatīties Ābeļu amatierteātra “Cerība” izrādi – Danskovīte “Dārgais pirkums”. Pēc izrādes notiks tikšanās ar teātra dalībniekiem.


Fotogrāfiju izstādes “Cilvēki. Gadi. Notikumi. Ieskatoties grāmatā “Jēkabpils vecticībnieki” atklāšana

24.05. plkst.16.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē (Pasta ielā 39).

Fotogrāfiju izstāde “Cilvēki. Gadi. Notikumi. Ieskatoties grāmatā “Jēkabpils vecticībnieki” ir jēkabpilietes,  Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes 2. kursa studentes Darjas Gotovcevas prakses darbs mākslas menedžmentā. Izstādi veido fotoattēli no 2016. gadā iznākušās Zinovijas Zimovas grāmatas “Jēkabpils vecticībnieki”. Tajā atspoguļots bagātīgs Jēkabpils vēstures stāsts, jo vecticībnieki Jēkabpilī dzīvo kopš pilsētas pirmsākumiem. Izstādē izmantotas Jē­kabpils vecticībnieku dzimtu arhīvu fotogrāfijas. Grāmata tapusi ar Jēkabpils pilsētas bibliotēkas atbalstu.

Izstāde apskatāma līdz 25. jūnijam.

Trigger the fancybox