Projekts “Latviešu grāmatai 500”. Senākie baznīcas teksti latviešu valodā. 2023.gada 7.novembrī. Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā.
Koncerts “Es savai zemītei”
Literatūras izstāde “Mijkrēšļa laiks ar grāmatām!”
Grāmatu un periodisko rakstu izstāde “Robežsargs – valsts seja”
Grāmatu izstāde “Labie vārdi labu dara”
Burtotāju sestdienas Novembrī
Trigger the fancybox