Piesardzības pasākumi apmeklējot Jēkabpils pilsētas bibliotēku!

Piesardzības pasākumi apmeklējot Jēkabpils pilsētas bibliotēku!

Kategorija: Jaunumi Bērniem un jauniešiem Paziņojumi 14. Oktobris 2020 10:00 2993x

Piesardzības nolūkos bibliotēkā ir ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.

 • Pakalpojumu saņemšana tiek organizēta, atbilstoši MK noteikumiem, nodrošinot apmeklētāju un darbinieku drošību.
 • Bibliotēkas neapkalpo apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.
 • Lai neveidotos drūzma un tiktu ievērota 2 metru distance, bibliotēkas darbinieki var lūgt atnākt vēlāk vai gaidīt ārpus bibliotēkas telpām, ievērojot 2 metru distanci.

 

Bibliotēkā vari saņemt sekojošus pakalpojumus:

GRĀMATU UN ŽURNĀLU ABONEMENTS

Ierobežojumi: vienlaikus abonementā varēs atrasties 4 apmeklētāji, tāpēc pakalpojums saņemams rindas kārtībā

Uzturēšanās ilgums: līdz 20 minūtes

Pakalpojuma saņemšanas kartība:

 • atnestos izdevumus apmeklētājs novieto norādītajā vietā, no kurienes tie tiek ievietoti karantīnā;
 • lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas un žurnālus izvēlēties iepriekš:
 • ja izdevumi nav rezervēti iepriekš, pēc atnesto izdevumu nodošanas, piekļuve grāmatu un žurnālu krājumam atļauta tikai pēc roku dezinfekcijas.
 • Saņemot pakalpojumu - jālieto sejas maska!

 

INTERNETA UN PERIODIKAS LASĪTAVAS PAKALPOJUMI

Piekļuve jaunākajiem preses izdevumiem lasīšanai lasītavā, datortehnikai ar interneta pieslēgumu, printēšana, skenēšana, kopēšana, laminēšana, iesiešana, konsultācijas

Ierobežojumi: pieejamas 2 darba vietas darbam ar datoru un 2 darba vietas pie galdiem.

Darba ilgums: līdz 30 minūtes

Pakalpojuma saņemšanas kartība:

 • pirms datora lietošanas jānomazgā un jādezinficē rokas, jābūt sejas maskai;
 • pirms jaunākās preses lasīšanas jānomazgā un jādezinficē rokas, jābūt sejas maskai;
 • vēlams iepriekš rezervēt laiku darbam lasītavā, rakstot uz e-pastu jpb.intern@zednet.lv vai pa telefonu 20046578, 65231448.

 

MĀCĪBU UN NOZARU LITERATŪRAS LASĪTAVAS PAKALPOJUMI

Piekļuve krājumam, konsultācijas

Ierobežojumi: pieejama 1 darba vietas darbam ar datoru un 1 darba vieta pie galda ar vai bez personālā datora.

Uzturēšanās ilgums: līdz 3 stundām.

Pakalpojuma saņemšanas kartība:

 • pirms darba uzsākšanas lasītavā jānomazgā un jādezinficē rokas, jābūt sejas maskai;
 • vēlams iepriekš rezervēt laiku darbam lasītavā, rakstot uz e-pastu jpb.abon@zednet.lv vai pa telefonu 20046578, 65231448.

 

PAKALPOJUMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā (Pasta iela 39).  

Grāmatu un žurnālu abonements, datortehnikas un interneta izmantošana, printēšana, skenēšana, kopēšana, laminēšana.

Ierobežojumi: vienlaikus, ievērojot 2 metru distanci, abonementā var uzturēties ne vairāk kā 6 apmeklētāji, lasītavā 2, datorlasītavā 3 apmeklētāji.

Uzturēšanās ilgums: līdz 20 minūtēm, darba laiks datorlasītavā mācību  vajadzībām līdz 3 stundām.

Pakalpojuma saņemšanas kartība:

 • pirms darba uzsākšanas lasītavā un datorlasītavā  jādezinficē rokas, jālieto sejas maska;
 • abonementā atnestos izdevumus apmeklētājs novieto norādītajā vietā, no kurienes tie tiek ievietoti karantīnā. Piekļuve grāmatu un žurnālu krājumam atļauta tikai pēc roku atkārtotas dezinfekcijas.
 • Saņemot pakalpojumu - jālieto sejas maska!
 • Bērnu literatūras nodaļa  nerīko pasākumus ar apmeklētāju pulcēšanos un liegta darbošanās spēļu istabā.

 

Trigger the fancybox