Turpinās tikšanās pasākumu ciklā “Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture”

Turpinās tikšanās pasākumu ciklā “Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture”

Kategorija: Jaunumi Pasākumu atskats Tematiskie pasākumi 31. Augusts 2020 16:54 2715x

27.augustā vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā, Pormaļa ielā 11 notika Jēkabpils pilsētas bibliotēkas organizētā pasākumu cikla “Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture” 3.pasākums.

Šoreiz ieskatu savā pētījumā par Jēkabpils katoļu baznīcas un draudzes vēsturi sniedza laikraksta “Brīvā Daugava” redaktors Jānis Apīnis.

Uzstāšanās ievadā viņš sacīja, ka pētījumu uzsācis pirms pieciem gadiem kā vaļasprieka un brīvo brīžu otru nodarbi, jo arī pašam, līdzās radurakstu pētniecībai radusies vēlme un interese ielūkoties katoļu baznīcas vēsturē. Jo vairāk tāpēc, ka konstatējis – tieši šīs mūsu pilsētas baznīcas vēsture ir maz izzināta, turklāt publicētajos materiālos fakti par tās pirmsākumiem bieži ir neprecīzi, pretrunīgi vai pat aplami.

Šis izziņas process vēlāk pārtapis projektā, kas atbalstīts “Zemgales kultūras programmas 2016” ietvaros. Taču beidzoties projektam, baznīcas vēstures izpēte tika turpināta. Un nu jau ir pietiekami materiālu pat grāmatai, uz ko klātesošie pētnieku arī aicināja – gatavot grāmatu izdošanai!

Šogad Jēkabpils Romas katoļu draudze atzīmē 185.gadskārtu, 2021.gadā būs 155 gadi, kopš tagadējā baznīca uzcelta, tāpēc dzirdēt informāciju par tās celšanas un pārbūves vēsturi, draudzes veidošanos un darbību, baznīcā kalpojušiem priesteriem, ērģelniekiem, par nozīmīgiem notikumiem draudzes dzīvē bija īsti vietā un laikā. Pētnieka stāstījumu papildināja daudzu vēsturisku dokumentu un fotogrāfiju prezentācija.


Jāņa Apīņa pētījuma par Jēkabpils katoļu baznīcas vēsturi materiāli ir publicēti laikrakstā “Brīvā Daugava” jau sākot ar 2016.gadu (18.februāra, 30.augusta, 29.novembra numuros), tāpat publikācijas turpinās 2017., 2018., 2019.gadā).

Tos, kuri gribētu ieskatīties šajā vēsturē, aicinām iegriezties pilsētas bibliotēkās un iepazīt šo unikālo materiālu tuvāk.

Bet nākotnē, protams, ceram uz grāmatu, kurai papildinājumus – fotogrāfijas (ja tādas ir saglabājušās jūsu albumos), atmiņas un citus materiālus pētnieks joprojām būtu priecīgs saņemt. (Bet jūsu vārds – iekļūs grāmatā!)

Tos varat atnest (ieskenēšanai) uz laikraksta “Brīvā Daugava” redakciju Pasta ielā 37 vai Jēkabpils pilsētas bibliotēku Vecpilsētas laukumā 3

 

Informāciju sagatavoja: Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe Anita Rubine

Foto: Jēkabpils pilsētas bibliotēka (Rolands Laguns)

JĒKABA VAKARI. Mūsu nezināmā vēsture. Romas katoļi Jēkabpilī.

Trigger the fancybox