Lūcijas Ķuzānes grāmatas

Lūcijas Ķuzānes grāmatas "No kurienes nākam" pārlapošanas pasākums

Kategorija: Pasākumu atskats Tematiskie pasākumi 26. Februāris 2015 13:07 634x

26. februārī Jēkabpils Tautas namā notika Jēkabpils pilsētas bibliotēkas rīkots rakstnieces, novadpētnieces Lūcijas Ķuzānes grāmatas "No kurienes nākam" pārlapošanas pasākums. Tajā grāmatas fragmentus lasīja sabiedrībā pazīstami cilvēki, rakstnieces dēls, meita un mazbērni. Pasākuma dalībnieki kopā dziedāja tautā iemīlotas dziesmas, noskatījās bibliotēkas darbinieku sagatavotu prezentāciju ar fotoattēliem no grāmatas, kā arī novadpētnieku uzņemtajām fotogrāfijām, kas tapušas, apmeklējot rakstnieces dzimtās mājas - Gricgales krogu.   

Daiņa Ormaņa un Jāņa Lāča foto.

Lūcijas Ķuzānes grāmatas "No kurienes nākam" pārlapošanas pasākums

Trigger the fancybox