Ludzas vecāku un māmiņu biedrības “Atspulgs” tikšanās

Ludzas vecāku un māmiņu biedrības “Atspulgs” tikšanās

Kategorija: Pasākumu atskats Interreg 28. Maijs 2022 11:47 10x

28.maijā Jēkabpils pilsētas bibliotēkā notika Ludzas vecāku pārstāvju tikšanās ar Jēkabpils māmiņu biedrību “Atspulgs”. Tā bija pieredzes apmaiņa starp vecākiem. Māmiņu biedrība “Atspulgs” dalījās savā pieredzē par sadarbību ar ģimenēm, pašvaldību un realizētājiem projektiem. Arī Ludzas vecāki dalījās savā pieredzē, stāstīja par to, kā māmiņu biedrība izveidojās Ludzā un smēlās iedvesmu tās darbības turpināšanai. Pēc tikšanās bibliotēkā dalībnieki iepazinās ar Jēkabpili un to, kādas pilsēta piedāvā atpūtas iespējas ģimenēm ar bērniem.

Tikšanās notika “Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta "Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME; LLI-422)” ietvaros.

Ludzas vecāku un māmiņu biedrības “Atpulgs” tikšanās

Trigger the fancybox