Noslēdzies atmiņu stāstu konkurss

Noslēdzies atmiņu stāstu konkurss "Ulmaņlaika stāsts"

Kategorija: Pasākumu atskats 17. Jūnijs 2010 17:29 6389x

Ar gala pasākumu atpūtas centrā „Oāze” 17.jūnijā noslēdzās Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas rīkotais atmiņu stāstu konkurss „Ulmaņlaika stāsts”, kurā pulcējās visi tās dalībnieki.

Pārlasot iesniegtos darbus, ar gandarījumu var teikt, ka konkursa mērķi ir sasniegti. Īpaši iepriecināja skolnieku iesniegtie stāsti, kuri radušies pārskatot dzimtas fotoalbumus un uzklausot vecāku, vecvecāku un vecvecvecāku stāstīto. Īpašs paldies par atsaucību Jēkabpils pamatskolas pedagogiem, kuri motivēja savus audzēkņus piedalīties konkursā. No Jēkabpils pamatskolas tika saņemti divdesmit seši darbi un skola saņēma žūrijas komisijas locekļa Gundara Kalves grāmatu dāvinājumu.

Ne katra ģimene ir bagāta ar pagājušo gadu atmiņām, tāpēc prieks arī par tiem skolnieku darbiem, kuri visai nosacīti atbilda konkursa nolikumam, bet pauda pārdomas par mūsu valsts uzplaukuma laiku – pagājušā gadsimta trīsdesmitajiem gadiem. Paldies par dalību: Ievai Circenei, Martai Annijai Gobergai, Gerdai Kromānei, Līvai Bendikai, Andrim Adītājam, Andai Breimanei, Ievai Lapsai, Reinim Avotiņam, Imaldai Žurilai, Aleksai Jansonei.

Savas veltes noslēguma pasākumā pasniedza konkursa atbalstītāji. Laikraksta „Brīvā Daugava” balvas saņēma Annija Vaivode par Liepnas pirmās sešklasīgās pamatskolas darbības aprakstu trīsdesmitajos gados un Kristiāns Balulis par stāstu „Manas vecvecmāmiņas Mirdzas bērnības atmiņu dzirkstelītes”, savukārt „Jaunais Vēstnesis” apbalvoja Viju Stūpiņu par stāstu „Vectēva piemiņai”, stāstam arī SIA „Jēkabpils Grāmata” balva. „Jēkabpils Grāmata” balvas arī Ritai Viļumai par stāstu „Par senajām fotogrāfijām” un Kristapam Valtam „Par Ulmaņlaikiem”.

Grāmatnīcas „Zvaigzne ABC” atzinību izpelnījās Eletra Žurila ar vecvecmāmiņas stāstīto Ulmaņlaiku stāstu un Lelde Vītola ar vecvectēva dzīves gaitu aprakstu, Jurijs Goršelatovs ar stāstu „Mana vecvecmamma” kā arī Liene Leitāne par vecvectēva skolas piedzīvojumu aprakstu, Lienei arī Gundara Kalves balva.

Jēkabpils vēstures muzeja balvu par vecmāmiņas Silvijas Kaļinskas atmiņu pierakstu „Par vecajām mājām” ieguva Santa Soldatova un Sanita Bērziņa par pārdomām „Par to, kas bija Ulmaņlaikos”.

Par savu „Ulmaņlaika stāstu...” biedrības „Lauvas klubs” balvu saņēma Alise Saviča.

 Ar „Vēsturiskajiem nostāstiem” un bērnības piedzīvojumiem „Ceļā uz pilsētu” konkursā piedalījās Ainis Apels, īpašs konkursa dalībnieks un viesis pasākumā, jo personīgi ticies ar Kārli Ulmani, ko arī aprakstījis savās bērnības atmiņās. Viņa stāstītais patika daudziem un atzinības balvas saņēma no „Lauvas kluba”, laikraksta „Jaunais Vēstnesis” un Gundara Kalves personīgi. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas atzinības veltes tika pasniegtas Simonai Ancānei ar novēlējumu piepildīt iecerēto un turpināt pierakstīt vecvecāku stāstus, kā arī Viktorijai Marčukai un Amandai Tropai.

Paldies žūrijas komisijas locekļiem: Intai Ūbelei, Gundaram Kalvem, Jānim Apinim, Sandrai Mikanovskai, Inesei Berķei un Līgai Kļaviņai par ieguldīto darbu stāstu lasīšanā un vērtēšanā. Žūrija, rūpīgi izvērtējot iesniegtos darbus, atbilstoši nolikumā atrunātajām grupām un vērtēšanas kritērijiem, nolēma ar naudas balvām desmit latu apmērā apbalvot Elīnas Līnas Bičevskas darbu „Mans Ulmaņlaiku stāsts” un Rolanda Hartmana „Mazās Silvītes piedzīvojumi”. Viņi saņēma Jēkabpils vēstures muzeja balvas, bet Rolands arī Latviešu biedrības atzinību.

 Ar divdesmit latu naudas balvu tika apbalvots Kārlis Levinskis par „Ulmaņlaika stāstiem”, kas tapuši pārlapojot vecvectēva Miervalda Darbiņa fotoalbumu, savukārt Zelmas Brences stāsts„Bija cerību laiks...”ieguva naudas balvu trīsdesmit latu apmērā.  

 Visapjomīgākais, faktiem un fotogrāfijām bagātākais „Ulmaņlaika stāsts” par Kreicburgas Ulmaņlaika fotogrāfiem tēvu un dēlu Jāni un Arvīdu Zālīšiem tika saņemts no žurnālistes Valijas Berkinas, kura to pierakstījusi no mazmeitas un meitas Anitas Putkas stāstītā. Viņas darbs tika godalgots ar četrdesmit latu naudas balvu.

Ārpus konkursa, īpašo Kultūras pārvaldes balvu saņēma Aina Karlsone par darbu „Annas Liepas –Zībiņas astoņi Jurģi”, kas atspoguļo dzimtu un cilvēku likteņus pagājušajā gadsimtā.

Paldies par atbalstu grāmatu veikalam „Aisma”, vadītājai Inārai Janvārei un „Zvaigznes ABC” Jēkabpils grāmatnīcai, vadītājai Edītei Siliņai. Jēkabpils Vēstures muzejam, direktorei Inesei Berķei, Jēkabpils Izglītības nodaļai, vadītājai Līgai Kļaviņai, Jēkabpils Latviešu biedrībai, valdes locekļiem Mārai Grīnbergai un Gundaram Kalvem, biedrībai „Lauvas klubs” un Ingai Nesterei, laikrakstiem „Brīvā Daugava” un „Jaunais Vēstnesis”, galvenajiem redaktoriem Jānim Apinim un Sandrai Mikanovskai, novadpētniecei Lūcijai Ķuzānei, Jēkabpils pamatskolas skolotājiem, muzikantēm Vitai un Rūtai Tallām, atpūtas centram „Oāze” par atbalstu noslēguma pasākuma rīkošanā.

Apbalvotie un interesantākie stāsti būs lasāmi laikrakstos „Jaunais Vēstnesis” (Valijas Berkinas darbs publicēts šī gada 29.jūnija numurā) un „Brīvā Daugava”, kā arī Jēkabpils pilsētas bibliotēkas mājas lapā.

Jūsu stāstus gaidīsim arī turpmāk citos konkursos.

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja Renāte Lenša

Trigger the fancybox