Valodas dienas pēcpusdiena
Izstādes
Tikšanās ar Anatoliju Danilānu un Pēteri Strubergu
Anitras Toomas lekcija
Māras Bojāres dzejas krājuma
Pasākums
Trigger the fancybox