Vecticībnieku dzejas krājuma atvēršana Jēkabpilī

Vecticībnieku dzejas krājuma atvēršana Jēkabpilī

Kategorija: Pasākumu atskats Tematiskie pasākumi 3. Marts 2013 15:53 20422x

3.martā Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē notika Latvijas vecticībnieku dzejas krājuma "Trīssimts gadus mūs sauc par vecticībniekiem" atvēršanas pasākums, ko rīkoja Jēkabpils vecticībnieku draudze, Jēkabpils pilsētas bibliotēka un Vecticībnieku kultūrizglītības biedrība "Belovodije".

Pasākumu ievadīja Jēkabpils Pomoras draudzes mācītājs Vladimirs Ivanovs, par dzejas krājuma tapšanas iemesliem, veidošanas gaitu un ceļu pie lasītāja pastāstīja grāmatas izdevējs Ilarions Ivanovs, redaktors un dzejnieks Pēteris Antropovs, starptautiskās vecticībnieku uzņēmēju ģildes priekšēdētājs Aleksandrs Ivanovs, dzejnieks Vladimirs Golubevs. Sarīkojumā garīgos dziedājumus dziedāja Jēkabpils vecticībnieku draudzes bērnu koris "Zvoņec".  

Krājumā ievietotos dzejoļus lasīja:

K.Anosovs (V.Golubeva dzejoli "Lūgšana" un J.Solovjova dzejoli "Dvēsele, atveries labajam", 

S.Ivanovs (J.Kalvānes dzejoli "Sargeņģelim" un V.Golubeva dzejoli "Tāda ir mana dvēsele"),

dzejnieks Pēteris Antropovs (dzejoli "Esmu kristīts kā vecticībnieks"), 

V.Čerņavska (J.Kalvānes dzejoli "Ceļabiedre", I.Tarasovas dzejoli "Lieldienas"), 

L.Vinokurova (I.Solovjova dzejoli "Kristus Piedzimšana"),

Z.Deine (J.Kalvānes dzejoli "Vasarsvētku diena" un "Pie mātes portreta"), 

A.Ļeščevs (S.Solovjova dzejoli "Tēvs"), 

A.Sprukulis (O.Orsa dzejoli "Bet māte par mums lūdz"),

dzejnieks Vladimirs Golubevs (dzejoli "Man dārga ciemata sadzīve" un "Kamēr rasa nav izžuvusi"),

E.Graudiņa (J.Bļiņņikova dzejoli "Pārdomas" un P.Plotņikova dzejoli "Vai eju gulēt").

Pateicamies Jēkabpils Pomoras vecticībnieku draudzei (mācītājam Vladimiram Ivanovam), Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrības "Belovodije" vadītājam Valērijam Plotņikovam,  Zinovijai Zimovai, Jēkabpils 2.vidusskolas skolotājai Zinaīdai Deinei par veikto darbu krājuma atvēršanas pasākuma sarīkošanā un nozīmīgo ieguldījumu Latvijas un Jēkabpils vectīcībnieku kultūrtvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Liels paldies par dzejoļu krājuma  "Trīssimts gadus mūs sauc par vecticībniekiem" un citas literatūras dāvinājumu Jēkabpils pilsētas bibliotēkai.   

Vecticībnieku dzejas krājuma atvēršana Jēkabpilī

Trigger the fancybox