Izstāde “Latgales artilērijas pulks mūsu fotogrāfijās”
Trigger the fancybox