Izstāde “Latgales artilērijas pulks mūsu albumos”
Trigger the fancybox